ПОЛЬ ВЕРЛЕН “ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО”, “ОСІННЯ ПІСНЯ” – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із духовним світом французького символіста А. Рембо, визначити особливості поезій поета; з’ясувати специфіку символів у його творах; розвивати навички психологічного та художнього аналізу поетичних творів; виховувати в учнів почуття прекрасного; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок.

Обладнання: портрети А. Рембо; репродукції картин Є. де Вітте “Кораблі у вітряну погоду”, А. Сило “Вітрильники під час хвилювання на морі”, Рембрандта “Повернення блудного сина”; опорний конспект; роздавальний матеріал.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

– Що таке символізм?

– Чим відрізняються символізм Бодлера і Верлена?

– Що таке імпресіонізм?

– Назвіть відомі вам збірки творів Верлена.

– Якими є головні мотиви його поезії?

– Розкрийте особливості верленівської поетики.

– Назвіть конкретні приклади використання символів у поезіях Верлена.

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Скільки молодих геніїв вирвала з літератури смерть! Лише по 37 років відвела доля таким неперевершеним майстрам літературного слова, як Джордж Байрон, Олександр Пушкін. Та, порівняно з Байроном і Пушкіним, можна говорити про творчий феномен, за влучним визначенням Верлена, цього “ангела і демона” одночасно, бо лише три роки свого життя (з 17 до 20 років) Рембо віддав мистецтву. Він був надзвичайно обдарованим поетом, свавільним і агресивним, людиною здібною, але неврівноваженою; все його життя – це шалена авантюра яку творчості, так і в особистому житті (демонстрування портретів А. Рембо).

2. Робота з підручником

– За статтею підручника складіть конспект “Етапи творчості А. Рембо”, розкрийте еволюцію поезій поета.

Опорний конспект “Етапи творчості А. Рембо”

I період (до 1871 р.) – вплив авторитетів, захоплення ідеями Комуни. Поезія, на думку поета, має стати пророчицею і ясновидицею, а поет – Прометеєм.

II період (поч. 1871-го – поч. 1872 р.) – поезія набуває трагічного звучання. У цей період з’‎являється вірш “П’‎яний корабель” та сонет “Голосівки”.

III період (1872-1873) – народження незвичайної форми віршів. Розрив з П. Верленом, самотність.

3. Слово вчителя

– Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію в поезії. Бунтівник за натурою, він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації – релігії, моралі, держави, оголосивши їх утіленням буржуазності. Він прагне радикального оновлення не тільки поетичної, а й звичайної людської свідомості. Як і Верлен, Рембо намагається створити принципово нову універсальну мову, за допомогою якої сподівається вивільнити людський дух. Однак наріжним каменем цього світовідчуття є яснобачення – рішуча і послідовна перебудова свідомості, звільнення її від традиційної логіки, від тягаря повсякденності. Рембо приніс у поезію нову, несподівану образність, надзвичайно сміливі метафори і словосполучення, одним із перших у сучасній французькій поезії почав писати верлібром.

4. Аналіз поезій А. Рембо (робота в малих групах)

Картка № 1

1. Прочитайте вірш “Моя циганерія”.

2. Чому поезія має таку назву?

3. На які особливості краєвиду звертає увагу ліричний герой? Який настрій вони створюють?

4. З ким ліричний герой порівнює Природу? Яку роль вона відіграє у духовних пошуках?

5. Які асоціації виникли у вас під час аналізу цього твору?

Картка № 2

1. Прочитайте сонет “Голосівки”.

2. Чому, на вашу думку, саме з кольорами асоціюються у поета голосні звуки?

3. Які асоціації навели б ви?

4. Чому “Голосівки” називають панорамою Всесвіту?

5. Створіть каталог літер, які є символічними для класу, особисто для кожного учня.

5. Перевірка роботи груп

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

– Назвіть особливості ранніх поезій Рембо.

– Якими є основні мотиви зрілих поезій Рембо?

– Схарактеризуйте ліричного героя цих поезій.

– У чому полягає новаторство Рембо-символіста?

2. Слово вчителя

– Загадка поезії Рембо й досі не розгадана. Таємничим є не тільки його відхід від мистецтва, а й те, що за короткий період творчості він став цілою епохою в літературі. Деякі сучасні дослідники вважають, що поет дійшов у своїх експериментах зі словом до крайньої межі, зазирнувши за яку, побачив лише порожнечу. Він намагався писати, але вже не міг віднайти сенс поетичної творчості. Можливо, саме ви в майбутньому і розгадаєте загадку творчості, життя Артюра Рембо.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати розповідь про творчі шукання А. Рембо. Проаналізувати один з віршів А. Рембо.

Додатково. Створити асоціативний ланцюжок “Я”, використовуючи літери. За бажанням: намалювати вірш А. Рембо “Голосівки”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ПОЛЬ ВЕРЛЕН “ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО”, “ОСІННЯ ПІСНЯ” – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ