Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття у вірші Жди мене. Виразне читанню напам’‎ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання

Мета: розширити горизонти читацьких інтересів з теми “Дружба і кохання”, показати важливість теми кохання в творчості сучасних зарубіжних та українських поетів; розвивати навички виразного читання віршів та естетичні смаки учнів; сприяти вихованню чуття поетичного слова та формуванню кращих моральних якостей учнів.

Обладнання: відеоряд “Эдуард Асадов “Не тратьте жизнь свою на тех, кто Вас не ценит…” відеоряд “Роберт Рождественский “Все начинается с любви”. Исполняет Максим Аверин.

Все начинается с любви…

Роберт Рождественський

Хід уроку

I. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання (Скласти візитну картку одного з поетичних творів про дружбу та кохання за даним планом).

Завдання. Оберіть відповідні слова та заповніть схему “Почуття ліричного героя у вірші “Жди мене…” К. Симонова”.

Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття у вірші Жди мене. Виразне читанню напам‎ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання

Слова для довідок: відчайдушний, самотній, люблячий, вірить лише у власні сили, закликає до вірності, закликає до боротьби, вірить у всеперемагаючу силу кохання.

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Ми наближаємося до завершення роботи над темою “Дружба і кохання”. Хочу розкрити вам один із найбільших секретів світової літератури: письменники і поети перевіряють цінність своїх героїв здатністю кохати іншу людину. Тема кохання належить до вічних тем світової літератури. Змінюються епохи, ідеї, незмінною залишається лише Любов. З неї починається все в світі!

Прослухайте вірш відомого російського поета XX століття Роберта Роджественського “Все начинается с любви…”

(Перегляд відео “Роберт Рождественский “Все начинается с любви…” у виконанні актора Максима Аверіна)

– Визначте головний лейтмотив вірша Роберта Рождественського. (“Все начинается с любви…”) Навіщо поет деталізує й уточнює це твердження? (Щоб підкреслити життєдайну творчу силу любові як основу світобудови, життя в цілому й долі кожної конкретної людини.)

– З ким, по-вашому, веде діалог ліричний герой вірша?

– Як ви думаєте, чому поет називає ненависть рідною й вічною сестрою любові?

– Доведіть, що в сприйнятті ліричного героя вірша через любов відобразилась багатоманітність буття.

– Чи всі визначення любові мають позитивний характер? Поясніть сенс строфи:

“Все начинается с любви:

Мечта и страх,

Вино и порох.

Трагедия,

Тоска

И подвиг –

Все начинается с любви…

– Яку роль відіграє кільцева композиція кожної строфи вірша Роберта Рождественського? Чому кожна строфа розпочинається й завершується словами “Все начинается с любви…” Яке значення мають розділові знаки у кінці кожної з цих фраз у різних частинах вірша?

– Як ви вважаєте, чи вдалося актору Максиму Аверіну передати настрій вірша і його головну думку? Аргументуйте свою відповідь.

– Чим особисто вас зачепив цей вірш Роберта Рождественського? У чому ви поділяєте авторське розуміння ролі Любові в основах світобудови та в житті людини?

III. Виразне читання учнями напам’‎ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання з аргументацією вибору.

Визначення кращого читця

IV. Рефлексія

– Що об’‎єднує всі вірші, що прозвучали сьогодні на уроці?

– Які грані кохання розкрили поети у обраних вами віршах? Чи завжди любов для людини радість? Коли вона змушує страждати?

– Які мотиви віршів сучасних зарубіжних і українських поетів, що ви читали напам’‎ять на уроці, перегукуються з віршами про кохання Роберта Бернса, Генріха Гейне та Костянтина Симонова, що вивчалися текстуально?

– Зробіть письмовий висновок, чому поети усіх часів звертаються у своїй творчості до теми кохання (5-6 речень).

– Що важливого особисто для вас ви взяли з уроків, присвячених вивченню віршів про кохання?

Учитель. На завершення нашої розмови про вірші, присвячені темі кохання, пропоную вам прослухати поетичну пораду від одного із найбільших ліриків XX століття – російського поета Едуарда Асадова. Нехай щемні рядки його вірша стануть для вас своєрідним життєвим орієнтиром, адже кожна людина рано чи пізно шукає в цьому безмежному світі свою пару, того, “с кем хочется проснуться” й щодня до самої смерті ділити навпіл радості й печалі.

Перегляд відеоряду “Эдуард Асадов “Не тратьте жизнь свою на тех, кто вас не ценит…”

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит,

На тех, кто вас не любит и не ждет,

На тех, кто без сомнений вам изменит,

Кто вдруг пойдет на “новый поворот”.

Не тратьте слез на тех, кто их не видит,

На тех, кому вы просто не нужны,

На тех, кто, извинившись, вновь обидит,

Кто видит жизнь с обратной стороны.

Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен,

На пыль в глаза и благородный понт,

На тех, кто дикой ревностью простужен,

На тех, кто без ума в себя влюблен.

Не тратьте слов на тех, кто их не слышит,

На мелочь, не достойную обид,

На тех, кто рядом с вами ровно дышит,

Чье сердце вашей болью не болит.

Не тратьте жизнь, она не бесконечна,

Цените каждый вдох, момент и час,

Ведь в этом мире, пусть не безупречном,

Есть тот, кто молит небо лишь о вас!

V. Домашнє завдання:

Повторити С. 129-171, підготуватися до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття у вірші Жди мене. Виразне читанню напам’‎ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання