Поділ і взаємодія гілок влади в Словенії

Конституція передбачає поділ влади на виконавчу, законодавчу і судову і забезпечує ефективну систему стримувань і противаг. Вищу судову владу уособлює Конституційний суд, який стежить за відповідністю правових актів конституції. Президент, уряд і одна третина депутатів Державних зборів має право направити до Конституційного суду запит про відповідність того чи іншого міжнародного договору конституції Словенії. Конституційний суд виконує ще й функції вищої апеляційної інстанції, а також врегулює суперечки між різними інститутами влади.

Глава держави – президент. Він обирається на прямих, загальних, таємних виборах.

Уряд складається з голови і міністрів. Уряд і окремі міністри самостійні в межах своїх повноважень і відповідальні перед Державними зборами.

Державні збори може висловити недовіру уряду, обравши за пропозицією не менш ніж десяти депутатів більшістю голосів від загального числа депутатів нового голови уряду. Державні збори також має право більшістю голосів депутатів висловити недовіру окремому міністру і змістити його.

Голова уряду може поставити питання про довіру уряду. Якщо уряд не отримує підтримки, вираженої більшістю голосів від загального числа депутатів, Державні збори повинно протягом тридцяти днів обрати нового главу уряду або висловити довіру діючому, в іншому випадку президент розпускає Державні збори і призначає нові вибори.

Якщо президент при здійсненні своїх повноважень порушить конституцію чи допустить тяжким порушенням закону, Державні збори вправі порушити в Конституційному суді виробництво щодо встановлення відповідальності президента. Рішення про відмову від посади приймається більшістю не менше двох третин від загальної кількості суддів Конституційного суду. Після отримання постанови Державних зборів про порушення провадження про відповідальність президента Конституційний суд може прийняти рішення про тимчасову неможливість здійснення президентом своїх функцій до прийняття рішення Конституційного суду.

Конституція забезпечує ефективне функціонування інституту омбудсмена, завданням якого є захист основних прав і свобод громадян від посягань і порушень з боку різних інститутів влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Поділ і взаємодія гілок влади в Словенії