Платформи Землі

Платформи – великі стійкі ділянки земної кори з кристалічним фундаментом в підставі і на великих площах – з осадовим чохлом поверх нього.

Будова земної кори під материками і океанами неоднаково. Океанічна земна кора гранітного шару не має, вона молодша і тонше материкової кори. Існує гіпотеза, що на Землі спочатку утворилася земна кора океанічного типу. Площа перших стійких ділянок поступово збільшувалася за рахунок їх окраїнних областей. Ці області поступово втрачали рухливість і нарощували давніші стійкі ділянки – платформи. В епохи активізації процесів усередині Землі виникали великі розломи, материки розколювались, розходилися один від одного, і на ділянках розтягування літосфери утворювалася нова тонка океанічна кора. Так в процесі розвитку земної кори склалися найбільші її структурні елементи виступи материків і западини океанів.

Платформи мають зазвичай двох’ярусне будова (рис. 22). Кристалічний фундамент складний древніми, зім’ятими в складки і сильно метаморфизованними породами (згадайте, що це означає безліч відбулися з породами перетворень). Поверх фундаменту розташовується осадовий чохол, в якому гірські породи залягають в основному горизонтально. Місця виходу кристалічного фундамент на поверхню називають щитами. Ділянки, на яких фундамент занурений і покритий осадовим шаром, називають плитами.

У різні теологічні ери рухливі ділянки, на яких відбувалися процеси складчастості і горотворення, розташовувалися в різних місцях. Це означає, що всі вони залишили свій слід в будові земної кори, але вік має свій колір.

Поступово до ядер древніх платформ приєднувалися все нові ділянки. У місцях розтягування і стиснення літосфери розвивалися нові процеси горотворення і складчастості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Платформи Землі