Планування трудової кар’єри

Трудовий шлях – сукупність всіх трудових переміщень працівника. Кар’єра – поступальний рух по службовій драбині. Виділяють кар’єру професійну та внутрішньоорганізаційну. Внутрішньоорганізаційна кар’єра буває горизонтальна; вертикальна; доцентрова.

Етапи трудової кар’єри: дорабочий (0-15 років); встановлення і затвердження (15-25 років); просування (25-35 років); збереження (35-65 років); відставка (65 і більше років).

Планування кар’єри – це визначення конкретного шляху розвитку працівника в його діяльності в організації, здійснюється заздалегідь.

Розвиток кар’єри – це дії, що виконуються співробітником для реалізації свого плану кар’єри.
Управління діловою кар’єрою в організації починається з моменту приходу і триває до звільнення. Полягає в організації планомірного горизонтального, вертикального переміщення по системі посад або робочих місць у відповідності зі штатним розкладом. Працівник повинен знати не лише свої короткострокові та довгострокові перспективи, а й те, яких показників він повинен домогтися, щоб відбулося його просування по кар’єрних сходах.

Система управління кар’єрою в організації включає три взаємопов’язаних блоки: блок виконавців, блок робіт і блок інформаційного забезпечення. Підсистема виконавців містить відомості про здібностях, інтересах і мотивах співробітників. Підсистема робіт – відомості про завдання, проекти, виконанні, які необхідні для організації. Підсистема інформаційного забезпечення поєднує першу й другу підсистеми і включає практику переміщення працівників в організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Планування трудової кар’єри