ПЛАНИ – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 7 клас

Билини як жанр російського фольклору

I. Поняття про билину. (Билина – жанр російського фольклору, героїко-патріотичні сказання про богатирів та історичні події Київської Русі IX-XII ст.)

II. Тематика билин. (У билинах відтворюється світ Київської Русі, життя таких великих центрів держави, як Київ, Чернігів, Новгород, та інших міст, відтворюються внутрішні події й зовнішня боротьба Русі за незалежність. Реальні образи і картини невід’ємні від фантастики та вигадки.)

III. Цикли билин. (Виділяють два великих цикли билин: київський (героїчні) та новгородський (соціально-побутові).)

IV. Герої билин. (Герої билин – богатирі, що перебували на службі у великого київського князя та захищали руські землі від ворогів.)

V. Поетика билин. (Повільне розгортання дії завдяки прийому ретардації; повторення так званих “загальних місць” (по три повтори); окрім того, повтори окремих слів, прийменників, рядків; використання епітетів, що мають яскраво виражений побутовий характер; кожний рядок містить приблизно однакову кількість наголосів (обов’язково чотири, один з яких, як правило, останній – другорядний); билинний вірш часто пов’язаний з мелодією, величавою, урочистою; виконувалися билини у супроводі гусел – старовинного російського народного інструмента.)

Особливості жанру літературних балад

І. Балада як літературний жанр. (Балада – (фр. ballade, від Прованс. – ballar – танцювати) – жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом.)

II. Канонічні ознаки балад. (У французькій поезії XIV ст. балада набула канонічних ознак: вона мала постійно 3 строфи; сталу схему римування (аб аб бв бв); обов’язково рефрен (повтор); звертання до певної особи.)

IІІ. Найкращі автори балад. (Великого поширення балада набула з розвитком романтизму (В. Скотт, Ф. Шіллер, Р. Берне, А. Міцкевич, В. Жуковський та ін.) В українській літературі балада присутня в доробку П. Гулака-Артемовського, Л. Боровиковського, І. Вагилевича, раннього Т. Шевченка, Ю. Федьковича, Б. Грінченка та ін.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ПЛАНИ – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ ТА БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – 7 клас