ПЛАН – Ф. ПЕТРАРКА, ДЖ. БОККАЧЧО, М. СЕРВАНТЕС, В. ШЕКСПІР – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – 8 клас

Доба європейського Відродження

I. Хронологічні межі Відродження. (Відродження, або Ренесанс (франц. renaissance – розквіт), – могутній ідеологічний і культурний рух, зумовлений переходом суспільства Західної та Центральної Європи до нової соціально економічної формації. Хронологічні межі періоду: з другої половини XIII ст. в Італії, з XIV і XVCT. в інших країнах до останньої чверті XVI – початку XVIІ ст.)

II. Відродження як реакція на кризу середньовічного релігійного світосприйняття. (Відродження стало реакцією на кризу середньовічного релігійного світо сприйняття. Спочатку Відродження спиралося на класичні зразки античної культури, так би мовити відроджувало їх (звідси і назва епохи), але і за своїм змістом, і за формами воно досить швидко переросло ці межі.)

III. Гуманізм як основа Відродження. (Для людей Відродження гуманізм – це все те, що допомагає вивчити і зрозуміти людину. Гуманістами називали тих, кого цікавили не сенс божественного, а призначення, доля, природа людини і людського.)

IV. Представники доби Відродження. (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Л. да Вінчі і Мікеланджело, Ф. Рабле, Е. Роттердамський, В. Шекспір та багато інших.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЛАН – Ф. ПЕТРАРКА, ДЖ. БОККАЧЧО, М. СЕРВАНТЕС, В. ШЕКСПІР – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – 8 клас