Письменники – цвіт нації – ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Письменники – цвіт нації

Усвідомлюючи, що на уроках рідного краю йтиме мова тільки про місцевих митців, але обов’язково талановитих і вже визнаних бодай численними читачами-шанувальниками, вважаємо за потрібне запропонувати коротенький огляд, цікавий і важливий для світогляду та поінформованості восьмикласників.

Спілку письменників України було створено в Києві в 1934 році на І Всеукраїнському з’їзді радянських письменників. Безперечно, тоді вона була складовою частиною Спілки письменників СРСР. Від митців вимагалося сповідувати принцип так званого соціалістичного реалізму, хвалити радянський спосіб життя, виводити героями насамперед комуністів і комсомольців та ідеологічно боротися з “ворогами народу”, хоча ще в 1958 році з кримінального кодексу СРСР було вилучено словосполучення “ворог народу”. Коли ж на початку 1990-х років СРСР почав розвалюватися, Спілка письменників України виявилася центром національно-визвольної боротьби, адже саме в середовищі українського письменства започатковувалися Народний Рух України, організації “Просвіта” та “Меморіал”. 16-19 квітня 1991 року відбувся І з’їзд Спілки письменників України, що засвідчило про її відокремлення від Спілки письменників СРСР і початок самостійного існування. За час незалежної України вже відбулося сім з’їздів НСПУ.

А Будинок Національної спілки письменників України в Києві

Сучасний літературний процес у нашій державі розвивається різноманітно, всебічно й дуже активно. Основною організацією письменників (поетів, прозаїків, драматургів, критиків, літературознавців) є Національна спілка письменників України, що має свої організації в усіх обласних центрах. Окремі обласні спілки письменників видають літературні альманахи, журнали, газети. Наприклад, Вінницька обласна організація НСПУ є засновником журналу “Вінницький край”, Волинська – щорічного альманаху “Світязь”, Дніпропетровська – часопису “Січеслав”, Донецька – журналу “Донбас”, Житомирська – альманаху “Тет-А-Тетерів”, Запорізька – журналу “Хортиця”, Івано-Франківська – журналу “Перевал”, Київська – альманаху “Буква” й має видавництво з такою ж назвою, Кіровоградська – засновниця журналу “Вежа”, Спілка письменників АР Крим донедавна видавала газети “Кримська світлиця” та російською мовою “Литературный Крым” і журнал “Черное море”, Кримськотатарська – журнал кримськотатарською мовою “Йилдиз” (“Зірка”), Луганська – журнал “Лугань”, Миколаївська – альманахи “Письмена” та “Бузька Січ”, Одеська – журнал “Море” й газету “Літературна Одеса”, Рівненська – журнал “Погорина”, а також має власне підприємство “Письменницька робітня “Оповідач””, Тернопільська – журнал “Літературний Тернопіль”, Херсонська – альманах “Степ”, Черкаська – щоквартальник “Холодний Яр”, Чернігівська – журнал “Літературний Чернігів”. У Львові та Харкові діють Будинки письменників. Головними часописами НСПУ є газети “Літературна Україна” й “Українська літературна газета”. Також виходять загальноукраїнські літературні журнали “Дзвін”, “Київ”, “Дніпро”, “Березіль”, “Кур’єр Кривбасу”. НСПУ має видавництво “Український письменник” у Києві, володіє Будинком творчості “Ірпінь” під Києвом та Одеським будинком творчості письменників.

Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

Почесний знак лауреата Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди “Сад божественних пісень”

Почесний знак лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша

Задум започаткувати Всеукраїнську громадську організацію “Асоціація українських письменників” (АУП) виник на III з’їзді Спілки письменників України у жовтні 1996 року як спроба реорганізації письменницької спільноти молодшим поколінням письменників. Створена 6-8 березня 1997 р. на установчих зборах АУП. До складу АУП увійшли Юрій Андрухович, Наталка Білоцерківець, Юрій Винничук, Василь Герасим’юк, Павло Гірник, Василь Голобородько, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Олександр Ірванець та інші (на той час – 118 учасників). Зараз багато хто з письменників входить і до НСПУ, й до АУП. З 1998 року за сприяння фонду “Відродження” виходить газета Асоціації “Література плюс”, а з 2000 року Асоціація широко розпочала здійснення досить успішної видавничої програми. Партнером АУП стало видавництво “Кальварія” (Львів), співпрацює Асоціація й з видавництвами “Лілея – НВ” (Івано-Франківськ), “Астро-принт” (Одеса).

В Україні засновано кілька десятків літературних премій. Найважливіші з них: Державна премія України імені Олександра Довженка; Премія Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки (“Літературні твори для дітей та юнацтва”); Премія Державного комітету телебачення і радіомовлення імені Івана Франка;

Почесний знак лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка

Премія ім. Богдана Хмельницького (літературно-мистецька премія Міністерства оборони України); Літературна премія імені Григорія Кочура (премія Міністерства культури України); Всеукраїнська літературна премія імені Василя Симонен – ка; Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди “Сад божественних пісень”; Міжнародна літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша. Найвищою в Україні вважається Національна премія України імені Тараса Шевченка (Шевченківська премія).

Діалог із текстом

1. Що ви довідалися про Національну спілку письменників України та її обласні організації?

2. Розшифруйте абревіатуру АУП і пригадайте, чому й коли це письменницьке угруповання виникло?

3. Довідайтеся, чи є у вашому регіоні спілка письменників. Чи має вона Будинок письменників? А видавництво? Видає журнал, альманах, газету? Який? Чи доводилося вам це періодичне видання читати?

4. Які обласні чи районні літературні премії існують у вашому регіоні?

5. Знайдіть у мережі Інтернет або в друкованих джерелах інформацію про премії, якими нагороджені письменники вашої області.

6. Назвіть лауреатів Шевченківської премії з вашої області. Хто з них і за який твір удостоєний цієї премії?

7. Використовуючи метод проектів і об’єднавшись в “малі” групи (3-5 осіб), підготуйте інформацію про кількох письменників вашого району, прочитайте їхні вірші або уривки з прозових творів.

8. Чи є у вашій області обласний театр? Чиє ім’я він носить? Що ви знаєте про його репертуар? Чи існує самодіяльність у вашому населеному пункті? Чи діє драматичний гурток при сільському Будинку культури або у вашій школі? Твори яких драматургів вашого регіону вам випадало бачити на сцені? Дайте оцінку таким подіям і оцініть творчість ваших земляків.

9. Поділіться з однокласниками думками про твори письменників рідного краю, які ви прочитали.

10. Доведіть, що література рідного краю є важливою складовою всеукраїнського письменства.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Письменники – цвіт нації – ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ