Підприємство орендне

Орендне підприємство – форма юридичної особи, утворена в результаті укладення орендного договору між держорганами і організацією орендарів. Ключовим предметом орендного договору між сторонами виступає підприємство, яке розглядається в якості майнового комплексу. На базі майнового комплексу здійснюється підприємницька діяльність.

Особливості та процедура створення орендного підприємства

Під орендним підприємством розуміють організаційно-правову форму юридичної особи, яка має зобов’язання в господарюванні перед державою. Діяльність такого підприємства регламентована статутом, складеним зборами орендарів. В незалежності від пунктів статуту, підприємство такого типу зобов’язується виконувати держзамовлення, а також замовлення на збут продукції, обсяг яких не перевищує число замовлень, прийнятих на рік здачі підприємства в оренду.

Створення орендного підприємства здійснюється за стандартизованою процедурою – порядок створення укладений в наступному:

Прийняття рішення про створення організації орендарів – потрібне схвалення 2/3 від загального складу членів організації;
складання проекту договору, напрямок орендного договору в держоргани на узгодження;
підписання договору, прийом майна, отримання статусу орендного підприємства.

Механізм утворення орендного підприємства багато в чому регламентується ключовими умовами договору оренди, які стверджують державні органи. У кожному договорі прописуються такі умови:

    Об’єкт оренди (з описом складу майнової бази, її вартості та індексації); Терміни дії оренди; Обсяг орендної плати (враховуючи індексацію); Процедура використання амортизаційних відрахувань; Порядок відновлення майна, умови його викупу / повернення і т. д.

Управління орендним підприємством здійснюється на підставі статуту. Статут повинен відповідати законодавчій базі і містити спектр прав, якими буде володіти створена юридична особа у вигляді орендного підприємства.

Гарантовані права і обов’язки орендного підприємства

Функціонування орендного підприємство захищене законодавством, яке гарантує збереження прав у відношенні подібного юридичного ліцаФункціонірованіе орендного підприємство захищене законодавством, яке гарантує збереження прав у відношенні подібного юридичної особи. До основних прав відносять:

    Можливість виступати в якості правонаступника майнових прав / обов’язків, які характерні для держпідприємств; Погашення (часткове або повне) кредиторських заборгованостей; Отримання від орендодавця спектра матеріальних ресурсів (лімітів і фондів) для ефективного ведення господарювання; Права на централізовані дотації / капітальні вкладення, обсяг яких встановлено для конкретного підприємства; Можливість випуску цінних паперів для мобілізації грошових ресурсів; Можливість придбання цільових позик; Можливість збуту виробленої продукції (надання послуг) за оптово-роздрібних, закупівельними або договірними цінами (з урахуванням умов, прописаних для орендних підприємств).

Фактично орендне підприємство – це автономна організація, яка веде самостійну економічну діяльність стримувану орендодавцем. Однак орендне підприємство повинно виконувати зобов’язання, заздалегідь прописані в умовах орендного договору. До їх числа можна віднести: виконання держзамовлень, замовлень від інших організацій, обсяг яких не може перевищувати число замовлень, прийнятих на рік здачі підприємства в оренду.

Будь-які розбіжності по типу необгрунтованої відмови від укладення орендного договору, прострочення розгляду ділових пропозицій, несвоєчасного виконання замовлень розбираються в судовому порядку.

Основні джерела формування активів орендного підприємства

Активи орендного підприємства формуються з власного і позикового капіталаАктіви орендного підприємства формуються з власного і позикового капіталу. При оцінці ефективності господарської діяльності важливо врахувати співвідношення кредитних і власних коштів. Кредитні кошти беруть участь в обороті орендного підприємства на тому ж рівні, що і власні кошти. Але, необхідно враховувати, що кредитні кошти втрачають визначеність, оскільки вони формуються від вкладень різних власників підприємства.

В обороті орендних підприємств можуть фігурувати: банківські кредити, кредиторські заборгованості і т. д. Вони складають певний відсоток у фінансовому обороті орендного підприємства, однак, основний відсоток прибутку формує власний капітал. Стабільність власного капіталу орендного підприємства – це гарант фінансової стійкості організації. Обсяг власного капіталу служить індикатором самофінансування, він також побічно визначає рентабельність і ефективність функціонування орендного підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Підприємство орендне