ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИ (1790-1865) – ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Петро Петрович Гулак-Артемовський (справжнє прізвище Артемовський) (1790-1865) народився в містечку Городищі Київської губернії (нині Черкаська обл.) у сім’ї священика. Навчався в Києво-Могилянській академії, викладав у приватному пансіоні в Бердичеві, працював домашнім учителем у сім’ях польських поміщиків. Свою долю пов’язав із Харківським університетом – справжнім центром освіти й науки. Після закінчення університету молодий науковець захистив магістерську дисертацію, викладав польську словесність, історію, географію, статистику, працював деканом словесного факультету, потім ректором.

Визначним літературним досягненням П. Гулака-Артемовського стала поява першої віршованої байки в українській літературі “Пан та Собака” – блискучого зразка сатиричного твору. У ній автор порушив актуальне питання сучасності – безправне становище кріпаків, жорстокість і самодурство поміщиків.

З метою зображення ніжних людських почуттів П. Гулак-Артемовський переспівав німецьку баладу Й. В. Гете “Рибалка” (нім. “Der Fischer”). Сюжет його романтичного твору “Рибалка” побудований на українській народній демонології: русалка, міфічна водяна істота, застає парубка за звичним заняттям: “На березі Рибалка молоденький / На поплавець глядить і примовля: / – Ловіться, рибочки, великі і маленькі!” Дівчина-русалка зачаровує рибалку за допомогою відомих засобів принади: “косу зчісує, брівками моргає”, “морга й співа” – зваблює юнака таємничим підводним світом, у якому він безслідно й зникає.

П. Гулак-Артемовський

Твір пройнятий елегійним настроєм, насичений народнопісенними мотивами, фантастичними елементами, експресивною лексикою. Усе це підкреслює неповторний національний колорит у змалюванні романтичного поривання мрійливого юнака в незвіданий чарівний світ.

Органічний зв’язок балади з українським фольклором забезпечив їй тривале життя, авторові ж – визнання.

4. Прочитайте баладу “Рибалка” П. Гулака-Артемовського.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИ (1790-1865) – ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА