Первісна номінальна вартість

Первісна номінальна вартість – це ціна, яка визначається емітентом безпосередньо в момент випуску цінних паперів. Як правило, значення вартості вказується на бланку акції, а номінал акцій, що випускаються однаковий, що в свою чергу гарантує рівноправність між власниками цінних паперів.

Характеристики початкової номінальної вартості цінних паперів

Варто відзначити, що основна маса компаній Японії і США не вказують первісну номінальну вартість на цінному папері. Вони обумовлюють це незначністю кореляції початкової номінальної ціни щодо ринкової. Іншими словами, початкова ціна в більшості випадків є формальною, і в момент проведення розрахунків не фігурує.

У тому випадку, навіть якщо емітент продає акції в перші руки, розрахунок здійснюється виключно за емісійною ціною, а вона, як відомо, не може бути нижчою за номінальну. Проте, в практиці існує єдиний випадок, коли продаж акцій відбувається за первісною номінальною ціною – це безпосереднє розподіл цінних паперів між акціонерами в момент заснування акціонерного підприємства.

Акції, які не мають початкової номінальної вартості

Головними причинами, що провокують виникнення акцій без початкової номінальної ціни, є:

    Можливі помилки. Інвестори можуть сплутати поняття ринкової і номінальної вартості цінного паперу; Неможливість емісії акцій нижче номіналу (законодавча база більшості країн забороняє подібні дії).

Однак, такі папери мають свою вартість – оголошену. Організація, яка займається випуском цих акцій, зобов’язана оголосити ціну до або ж після їх емісії. Найчастіше, вартість фінансових інструментів визначають просто, без будь-якого обгрунтування, проте, зазвичай, затверджується значення мінімального порога.

Акції, які були випущені за оголошеною ціною, йдуть на рахунок акціонерного підприємства, а ось сума коштів, яка отримана понад оголошеної ціни – на рахунок емісійної прибутку.

Розщеплення і консолідація акцій

Розщеплення і консолідація – це абсолютно два різних поняття. Так, розщеплення – це процес зменшення початкової номінальної вартості однієї акції. Розщеплення можна розглядати, як черговий етап розвитку підприємства. Таким чином, стрімко розвіваються організації намагаються знизити ринкову ціну акцій, забезпечуючи їм високий показник ліквідності. Як правило, процедура розщеплення включає в себе заміну старих цінних паперів на абсолютно нові, які, в свою чергу, забезпечені меншим рівнем виплати дивідендів. Однак це не є показником зменшення прибутку представників акціонерного товариства, оскільки зниження дивідендних виплат не завжди рівнозначно зниженню номінальної ціни акції.

Консолідація – це процес, який забезпечує зменшення кількості акцій. До заходів подібного роду вдаються в тому випадку, якщо ринкова вартість паперів різко падає. Тоді кілька акцій може бути замінено на одну. Зрозуміло, такий розвиток ситуації може розглядатися з двох сторін: по-перше, консолідація надає можливість фінансово нестабільній організації значно заощадити на обслуговуванні цінних паперів, по-друге, дана процедура – це свого роду сигнал для власників акцій, які негайно починають позбуватися від них.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Первісна номінальна вартість