Первинний ринок

Нові активи, реалізація яких буде відбуватися вперше, відносяться до категорії активів первинного ринку. Первинний ринок нерухомості в багатьох країнах має тенденцію до спаду економічних показників. Пов’язано це зі зменшенням державного фінансування будівництва нових житлових об’єктів. Приватні будівельні фірми будують нові об’єкти нерухомості тільки на умовах отримання від замовника передоплати. На первинному ринку нерухомості активно розвивається сектор іпотечного кредитування. Велика кількість банків і фінансових організацій кредитують придбання нових житлових об’єктів.

На первинному ринку цінних паперів продаються тільки недавно випущені фінансові активи, які ще не були у відкритому продажі. Цінний папір може перейти з категорії активу первинного ринку в категорію активу ринку вторинного, практично миттєво, після появи на відкритих торгах. Пов’язано це з великою швидкістю обороту активів на фінансовому ринку.

Відмінності первинного та вторинного ринків

На первинному ринку угода щодо активу може полягати тільки один раз, на вторинному ринку кількість угод щодо активу – не обмежена. Для насичення первинного ринку товарами, необхідний їх додатковий випуск, для насичення вторинного ринку, досить прискорити оборотність активів. У багатьох випадках пакет документів при оформленні угоди на первинному ринку і на ринку вторинному – не відрізняється. В останні роки зберігається тенденція до збільшення кількості первинних ринків нових товарів і послуг. Пов’язано це безпосередньо з розвитком науки і виробництва. Деякі вторинні ринки переживають період кризи і спаду обороту торгових операцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Первинний ринок