Перший український науково-фантастичний роман Сонячна машина – ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

У 1920-ті роки до жанру соціальної фантастики звертається чимало зарубіжних письменників. Але поява українського соціально-фантастичного роману з елементами пригодницького й детективного жанру, де щільно переплелися реалізм, романтизм, сатира, експресіонізм, була справжньою сенсацією.

У романі автор уперше в українській і світовій літературі виводить образ Машини як живої істоти, що бере активну участь у суспільному житті, формує суспільну мораль із проекцією на майбутнє, завдяки сонячному хлібу рятує людей від голоду.

Проаналізувавши всі слабкості машини, фінансово-олігархічний капітал став на шлях боротьби з нею.

За допомогою образів-символів письменник показує, що методи здобуття влади й одурманення народу як більшовиків, так і капіталістів нічим не відрізняються. Але здорове суспільство здатне виступити на боротьбу з деструктивними силами, протиставивши їм інтелект, розум і науку, конструктивність яких не викликає сумнівів. А сучасний читач упізнає в подіях й образах реалії сьогодення в Україні.

Запитання і завдання

1. Що нового, порівняно зі своїми попередниками, вніс Винниченко в розвиток української модерністської прози? Обгрунтуйте свої міркування.

2. Укладіть словничок до теми “Творчість В. Винниченка”, включивши до нього такі літературознавчі терміни: “модерністське світосприйняття”, “неоромантизм”, “екзистенціалізм”; “філософія життя”. Обговоріть результати своєї роботи в групі.

3. Запишіть ключові слова для характеристики В. Винниченка як особистості й письменника.

4. Які ідеї хотів донести до читача митець своїми творами? Наскільки близькі вони вам?

5. Над якими питаннями автор та його герої змусили вас задуматися? Озвучте два-три з них. Чи знайшли ви відповідь на свої запитання?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Перший український науково-фантастичний роман Сонячна машина – ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО – МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА