Перший український майстер книгодрукування – ПОХВАЛА КНИГАМ

Матеріал уроку. “Друкар книг, перед тим не бачених” (за Олександром Єфімовим).

Мета. Ознайомити учнів з історією друкування книг в Україні; навчати усвідомлено читати текст науково-популярного змісту, коротко переказувати його зміст; збагачувати словниковий запас школярів.

Обладнання. Таблиця складів (додаток 1).

Хід уроку

І. Вправи на вдосконалення техніки читання.

1. Розпитування.

За таблицею складів (додаток 1) читання колонки з голосними [у], [о].

2. Вправа для розвитку мовленнєвого апарату.

На дошці надруковано вірш. Учні вчаться читати його з різною інтонацією. Чому не завжди тепле літо?

Чому надходять холоди?

Чому калюжа льодом вкрита?

Куди поділася вода?

Відкіль струмить оце джерельце?

І як це тільки може буть?!

Н. Куфко

– Де можна знайти відповіді на усі ці питання? (У книжках.)

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Що ви вже знаєте про історію виникнення книг? Як жила книга за часів Київської Русі?

– Звичайно, винахід Йогана Гутенберга – друкарський верстат – не міг залишитися тільки в Німеччині. Дуже швидко книгодрукування почало поширюватися в інших країнах. Про першого українського майстра друку дізнаємось з оповідання О. Єфімова “Друкар книг, перед тим не бачених”.

III. Опрацювання твору.

1. Підготовка до самостійного читання.

Читання пірамідок слів.

Прес

Книг

Іван

Аркуш

Чудові

Львів

Друкар

Майстри

Москва

Апостол

Друкована

Федоров

Видрукував

Першодрукар

Мстиславець

– Прочитайте першу пірамідку згори донизу, знизу догори. Яке слово не зрозуміли?

Прочитайте пояснення слова “апостол”, подане після тексту.

Доберіть близькі за значенням слова до слова “аркуш”. (Сторінка, листок.)

– Прочитайте другу пірамідку. Доберіть близькі за значенням слова до слова “чудові”. (Хороші, прекрасні, гарні.)

– Яке із слів вміщує у собі аж два слова? (Першодрукар.) Які спільнокореневі до цього слова є ще у пірамідках? Доберіть свої приклади.

– Прочитайте третю пірамідку слів. Що спільного помітили у всіх цих словах? (Пишуться з великої букви.) Поясніть правопис кожного з них. (Учні пригадують правило написання слів з великої букви.)

2. Читання твору учнями вголос “ланцюжком”.

– Де починав друкування книг Іван Федоров? В якому українському місті він працював?

3. Вибіркове читання.

– Прочитайте, яку першу книгу надрукували в Москві.

– Знайдіть опис роботи друкаря.

– Що друкував Іван Федоров у Львові? Як усі згадують про цю людину?

4. Вправа па розвиток швидкості читання.

Гра “Засічка-кидок”.

На слово “кидок” усі починають читати текст з другого абзацу (с. 34) мовчки для фіксування часу. Коли лунає “засічка” – школярі зупиняються, помічаючи останнє прочитане слово. Відводять погляд. Відпочинок 10-15 секунд. Той самий уривок читають ще 2 рази.

Після цього учні порівнюють усі результати. Роблять висновок, що багаторазове читання мовчки, як і вголос, збільшує темп читання.

5. Переказ тексту (диференційовано).

I група. Розказати про життя і роботу І. Федорова.

II група. Розказати про виготовлення друкованої книги Іваном Федоровим з помічником.

6. Визначення основної думки твору.

– Яке значення для розвитку книгодрукування в Україні мала робота Івана Федорова?

– Чому першодрукаря назвали “друкарем книг, перед тим не бачених”?

7. Доповнення знань учнів про І. Федорова.

– Крім “Букваря”, І. Федоров надрукував такі українські книги як “Граматика” і “Острозька Біблія”. В народній пам’яті він залишився як різносторонній майстер: писав передмови до надрукованих ним книг, вмів виливати з чавуну гармати. Крім пам’ятника у Львові, який зображений в підручнику, є ще пам’ятник І. Федорову в Москві.

8. Хвилинка-цікавинка.

– Пам’ятників видатним людям у світі багато, явище це досить поширене. Існує маса пам’ятників, що прославляють значущі для держави події. Рідкісне явище – увічнення пам’яті про якісь предмети.

Книга по праву заслужила таку честь, що говорить про її важливе значення для розвитку всього людства: вона зберігає вікові мудрості, просвіщає, вчить, виховує, дає можливість поринути у світ вічного та прекрасного. У всьому світі є безліч чудових пам’ятників книгам, гідних нашої уваги. Такі скульптури ставлять біля університетів, книжкових магазинів та бібліотек, у центрі міста або тінистих алеях на околицях. Розгляньте зображення кількох таких пам’ятників (с. 35).

9. Робота в зошиті (с. 17-18).

IV. Підсумок уроку.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Перший український майстер книгодрукування – ПОХВАЛА КНИГАМ