Переважання покупців

Переважання покупців – це особливе явище на економічному ринку, при якому осіб, які бажають купити певний товар, більше, ніж виробників або продавців товару, тобто попит перевищує пропозицію. Економісти в своїх працях зазначають, що неравновесное положення економічного ринку з перевагою в будь-яку сторону часто негативно позначається на економіці. Вже згадана ситуація стає причиною товарного дефіциту, який дуже яскраво спостерігався в суспільствах соціалістичного типу минулого століття: покупців було явно більше, ніж виробників. До чого призводить переважання покупців на економічному ринку?

Результати переважання покупців на економічному ринку держави

Як ми вже згадали у вступі, надлишок покупців приведе до товарного дефіциту на ринку, але на цьому справа не закінчиться. Адам Сміт писав, що економіка – саморегулюючий механізм, який буде прагнути до самовідновлення. Якщо покупців багато, ринок буде прагнути зменшити їх число, найпростіший спосіб це зробити – підвищити ціни, щоб покупка товару стала недоступною для певного кола споживачів. У період перебудови в великих містах люди були змушені переміщатися по різних районах, щоб знайти продукти першої необхідності за відносно доступною ціною, тому що товари, на які був надлишковий попит, коштували дуже дорого для середнього людини.

Які ще слідства переважання покупців на ринку виділяє економічна наука? Якщо покупців стає більше, ніж виробників, останні прагнуть збільшити кількість вироблених товарів, що часто спричиняє зниження їх якості. Якщо покупців багато, то в умовах товарного дефіциту вдасться збути навіть неякісні товари. Виходить, реакція ринку може бути двоїстою: або підвищення цін на наявну кількість продукції, або випуск великої кількості продукції відносно низької якості.

Аналізуючи факт переважання покупців на макроекономічному рівні, можна зробити висновок про недосконалість державних програм підтримки підприємництва: опрацьованим законодавча база робить розміщення підприємств за кордоном більш вигідним, ніж розвиток вітчизняного виробництва. Як приклад: багато компаній з різних держав переносять свої активи в Китай, щоб випускати продукцію там. Це дозволяє робити виробництво максимально вигідним і недорогим.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переважання покупців