Переваги участі в міжнародній торгівлі

Доцільність міжнародної торгівлі визначають дві обставини:

    Ресурси розподілені нерівномірно між державами; Ефективне виробництво вимагає комбінації різних ресурсів і технологій.

Тому країна, яка вступає в міжнародні торговельні відносини, може користуватися рядом переваг:

Підвищується рівень зайнятості, що є наслідком зростання експорту.

Підприємства стикаються з необхідністю вдосконалюватися, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Підвищується експортна виручка, яка може бути інвестована в подальшому в промисловий розвиток.

Відбувається інтенсифікація виробничого процесу: підвищується завантаженість обладнання, зростає ефективність інтеграції інноваційних технологій.

Регулювання міжнародної торгівлі

Регулювання міжнародної торгівлі можна класифікувати на державне регулювання і регулювання за допомогою міжнародних угод. У свою чергу методи державного регулювання можуть бути поділені на тарифні і нетарифні:

Тарифні методи зводяться до застосування мит – податків, які сплачуються за провезення товару через кордон. Метою встановлення мит є обмеження імпорту і зниження конкуренції з боку зарубіжних виробників. Експортні мита використовуються набагато рідше, ніж імпортні. За способом обчислення мита діляться на адвалерні (тобто обчислюються у відсотках від суми поставки) і специфічні (стягуються у вигляді фіксованої суми).

Надзвичайно важливим є для міжнародної торгівлі мають міжнародні угоди, що визначають основні правила і принципи МТ. Найбільш відомі такі угоди, як:

ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі). ГАТТ наказує країнам діяти на основі принципу ПНБ (найбільшого сприяння). Пункти ГАТТ гарантують учасникам міжнародної торгівлі рівність і відсутність дискримінації.

СОТ (Світова організація торгівлі) є “спадкоємицею” ГАТТ. СОТ зберегла всі положення ГАТТ, доповнивши їх умовами забезпечення свободи торгівлі за рахунок лібералізації. СОТ не входить в ООН, що дозволяє їй реалізовувати незалежну політику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Переваги участі в міжнародній торгівлі