Перерозподіл доходів

Перерозподіл доходів – процес застосування державних витрат, оподаткування та контролю з метою розподілу реального прибутку. При цьому:

– оподаткування має різну ступінь прогресивності;

– державні програми можуть бути цілеспрямованими (з урахуванням ступеня потреби) або доступними всім;

– контроль може застосовуватися для коригування принципів розподілу доходів.

Ступінь державного впливу в процесі перерозподілу має кордон, при якій підприємці не повинні втрачати стимул до ведення діяльності.

Перерозподіл доходів – стягування частини прибутку з одних суб’єктів для її передачі іншим особам. До перерозподілу доходів відноситься і добровільне перерахування коштів від більш забезпечених громадян менш забезпеченим особам, які більше мають потребу в грошах.

Перерозподіл доходів: сутність, структура

Доходи – гроші, а також матеріальні цінності, які отримані в результаті праці, володіння певними активами або у формі допомоги. Дохід не утворюється сам по собі, а є результатом продажу і створення продукції.

Виділяється два види доходів:

– первинні – кошти, а також матеріальні цінності, які є результатом продажу і створення товарів. Вони формуються, як правило, в ринковій економіці, де і створюється велика частина продукції. Основні одержувачі такого прибутку – виробники (розробники) товарів і продавці;

– вторинні – кошти, а також матеріальні цінності, створені у вигляді послуг (товарів) і не підлягають реалізації. Місцем утворення вторинних доходів є державна економіка.

За допомогою вторинної прибутку держава вирішує два завдання:

– здійснює фінансування підприємств і установ, які створюють матеріальну продукцію, і є власністю товариства. Сюди ж відносяться закладу, які не підлягають реалізації (бібліотеки, школи, заводи, санаторії і так далі);

– допомагають непрацездатним членам суспільства, наприклад, хворим, безробітним, людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам і так далі.

Перерозподіл доходів – діяльність країни з перекладу первинних доходів в категорію вторинних. Це процес, коли держава вилучає частину прибутку, отриманого в результаті створення і продажу товарів, а далі переміщує кошти в сферу, де створюється необхідна, але не підлягає реалізації продукція (послуги).

Перерозподіл доходів: основні тонкощі

Перерозподіл доходів може здійснюватися двома шляхами:

1. За допомогою прямих каналів, що проходять через бюджет країни. Держава здійснює збір податків і їх акумулювання грошей в бюджеті. Отримані кошти наповнюють соціальні пакети, необхідні для виплати допомоги безробітним, реалізації соцпрограм і так далі.

2. За допомогою непрямих методів – благодійних фондів, пільгових податків, безкоштовних послуг в сфері охорони здоров’я і освіти, державного контролю цін і так далі.

Основні способи перерозподілу доходів наступні:

– трансфертні платежі – посібники, одержувані малозабезпеченими сім’ями;

– регулювання цін;

– індексація трансфертних виплат та фіксованого прибутку при певній інфляції;

– обов’язковий мінімум заробітної плати, що є основою для визначення зарплати в усіх організаціях;

– прогресивні податки – ставка, яка зростає зі збільшенням величини номінальної прибутку.

Перерозподіл доходів необхідно для вирішення наступних завдань:

– зниження загального нерівності в суспільстві і підвищення добробуту;

– прискорення темпів економічного зростання;

– зниження відсотка бідних людей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Перерозподіл доходів