Переробка і використання відходів виробництва та споживання полімерних матеріалів

Основна частина відходів утворюється при очищенні і промиванні обладнання.

Незважаючи на невеликий вихід цих відходів, втрати народного господарства, з урахуванням міоготоііажіості виробництва синтетичного каучуку, дуже значні. На їх знищення потрібні значні кошти. […]

Відходи споживання – зношені шини (автомобільні, авіаційні, тракторні та ін.), Гумотехнічні вироби (транспортерні стрічки, рукави та ін.), Предмети особистого споживання (в основному взуття), які вийшли з експлуатації внаслідок старіння і конструктивних руйнувань: механічного зносу, розшарування і розриву деталей. […]

Основну масу відходів виробництва гумотехнічних виробів вивозять на звалища або спалюють. Це призводить до забруднення атмосфери, вод підгрунтя, виключенню із сівозміни сотень гектарів землі. Відходи виробництва гумотехнічних виробів переробляють за допомогою різних методів деструкції полімерів: термічної, термокаталитической в ​​присутності сполук марганцю, ванадію, міді, хрому, молібдену або вольфраму; із застосуванням хімічних агентів (кислот Льюїса, іітрозосоедііеній, окисно-відновних систем та ін.); біохімічної, механохимической, фо-тоокіслітелиюй, ультразвукової та ін. […]

Для деструкції відходів еластомерів і гум не вимагаються великі капітальні витрати. Отримані при цьому рідкі полімери можна застосовувати як плівкоутворюючих, антикорозійних покриттів, пластифікаторів і т. Д. Або повторно використовувати у виробництві основної продукції. […]

Розроблено різні шляхи кваліфікованого застосування відходів виробництва та споживання гумотехнічних виробів в промисловості. […]

Полімеризацією побічних (кубових) продуктів виробництва отримують олігомери і низькомолекулярні полімери, також використовувані як пластифікатори. […]

При деполімеризації відходів синтетичного каучуку (поліізобутилену, бутилкаучуку) отримують вихідні мономери, які повторно використовують у виробництві основної продукції, що знижує його матеріало – й енергомісткість. […]

Дроблення структурованих полімерів дозволяє використовувати їх в якості модифікаторів асфальту. Розчини відходів синтетичного каучуку можна застосовувати як полімерні зв’язуючі і наповнювачі в промисловості будівельних матеріалів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Переробка і використання відходів виробництва та споживання полімерних матеріалів