Перенесення речовин у хребетних тварин

Система кровообігу у хребетних тварин відноситься до замкнутого типу; артерії і вени у них з’єднані між собою капілярами. Плазма крові частково просочується крізь стінки капілярів і омиває тканини, а потім повертається у кров’яне русло; проте цілісна кров ніколи не покидає судини і серце. У водних хребетних система кровообігу влаштована простіше, ніж у наземних. У всіх хребетних серце поділене на кілька відділів або камер. Венозна кров, яка надходить в серце, потрапляє в передсердя.

Передсердя скорочується і проштовхує кров в шлуночок. Скорочення шлуночка виштовхує кров в артерію. Серце міног і риб складається тільки з двох камер. Артерія, що відходить від шлуночка, йде прямо до зябер; в зябрах кров збагачується киснем і потім силою кров’яного тиску розноситься по всьому організму.

У тварин, що дихають легенями, сили кров’яного тиску недостатньо для проштовхування крові по організму після проходження її по вузьких судинах легенів. Тому з легких кров направляється знову в серце, звідки вже розноситься по всьому організму. Природно, що у таких тварин серце має складатися з більшого числа камер. У ліве передсердя надходить кров з легких, а в праве – від усього тіла. У земноводних і плазунів серце трикамерну, з двома передсердями і одним шлуночком. У такому серце відбувається змішування насиченої киснем крові з незбагачений, так що з шлуночка виштовхується змішана кров. Цей недолік системи кровообігу усувається у птахів і ссавців появою ще одного, четвертого, відділу серця – другого шлуночка. Правий шлуночок виштовхує кров в легені, а лівий – в судини всього тіла.

Розподіл збагаченої киснем крові у ембріонів ссавців має деякі особливості. Кисень надходить в кров ембріона з материнської плаценти по судинах пуповини. Ця насичена киснем кров разом з венозною кров’ю, відтікає від всього організму, надходить у праве передсердя. Між правим і лівим передсердями у ембріонів існує отвір, через яке насичена киснем кров проходить в ліве передсердя, лівий шлуночок і звідти розноситься по всьому тілу. У момент народження цей отвір має закритися, оскільки кисень починає надходити через легені і насичена киснем кров, що йде з легенів, вже не має змішуватися з венозної. Іноді до моменту народження цей отвір не заростає, кров продовжує змішуватися – у дитини розвивається так звана “синя хвороба”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Перенесення речовин у хребетних тварин