ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ – 10 клас

1.”Найперше – музика у слові” (характеристика поезії символістів.)

2.Що приваблює мене в поезії Верлена?

3. “Пейзажі душі” поезії Верлена (за поезією “Так тихо серце плаче…”).

4.”Поетичне мистецтво” П. Верлена – поетичний маніфест символістів.

5.”Голосівки” А. Рембо – картина Всесвіту.

6. Сонет “Голосівки” А. Рембо – яскравий зразок символістської лірики.

7.Символічне значення образу п’яного корабля в поезії А. Рембо.

8.Риси декадансу в творчості французьких символістів.

9.Хто ви, пане Рембо? (Уявний діалог з поетом.)

10. “Зоряний слід” генія Рембо (вплив творчості Рембо на подальший розвиток світової поезії.)

11. Верлен і українська поезія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – П. ВЕРЛЕН, А. РЕМБО – ІЗ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ. СИМВОЛІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЕТИЧНЕ НОВАТОРСТВО СИМВОЛІСТІВ – 10 клас