ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – М. КУЛІШ, І. КОЧЕРГА – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930-Х РОКІВ. ДРАМАТУРГІЯ – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 11 КЛАС

1. Моральні цінності та ідеали наших предків (за поемою І. Кочерги “Ярослав Мудрий”).

2. “І свічки мирної не варта та країна, що в боротьбі її не засвітила” (за драматичною поемою І. Кочерги “Свіччине весілля”).

3. Українське село 20-х років у п’єсах М. Куліша.

4. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови.

Культури, родового коріння у комедії Миколи Куліша “Мина Мазайло”.

5.Чи могла творча і особиста доля Миколи Куліша скластися успішно?

6.Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (за трагікомедією М. Куліша “Мина Мазайло”).

7.Особливості сюжету сатиричної комедії М. Куліша “Мина Мазайло”.

8.Чи є актуальними за наших часів проблеми, порушені М. Кулішем у п’єсі “Мина Мазайло”?

9.”Трагедія доби стає трагедією доби” (за трагікомедією М. Куліша “Мина Мазайло”).

10.Драматургічна майстерність М. Куліша у створенні комічних ситуацій і характерів.

11.”Мина Мазайло” М. Куліша – комедія типів і положень.

12.Виховне значення комедії М. Куліша “Мина Мазайло”.

13.Тематична й жанрова різноманітність драматичних творів І. Кочерги.

14.Чи зустрічалися у вашому житті типи, змальовані М. Кулішем у комедії “Мина Мазайло”?

15.Мина Мазайло – малорос-кар’єрист, типовий манкурт.

16.Символічні образи свічки і світла у драматичній поемі І. Кочерги “Свіччине весілля”.

17. Втілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя й волю (за драматичною поемою І. Кочерги “Свіччине весілля”).

18.Чи можна вважати драматичну поему І. Кочерги “Свіччине весілля” історичною?

19.Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії (за драматичною поемою І. Кочерги “Свіччине весілля”).

20.Роль драматургії І. Кочерги у патріотичному вихованні молоді.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – М. КУЛІШ, І. КОЧЕРГА – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930-Х РОКІВ. ДРАМАТУРГІЯ – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 11 КЛАС