ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – Ф. ПЕТРАРКА, ДЖ. БОККАЧЧО, М. СЕРВАНТЕС, В. ШЕКСПІР – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – 8 клас

1. Доба європейського Відродження.

2. Ф. Петрарка – видатний італійський поет-гуманіст.

3. Збірка Дж. Боккаччо “Декамерон”: композиція, тематичне багатство.

4. “Я, доблесний Дон Кіхот Ламанчський…” (Мандри Дон Кіхота у пошуках справедливості).

5. Як краще жити: розумом чи серцем? (Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси.)

6. Трагедія В. Шекспіра “Гамлет”: інтрига, конфлікт, проблематика.

7. Терновий вінець принца Гамлета.

8. Через відстань віків розмовляю я з Гамлетом… (Уявна розмова з літератур ним героєм.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – Ф. ПЕТРАРКА, ДЖ. БОККАЧЧО, М. СЕРВАНТЕС, В. ШЕКСПІР – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – 8 клас