ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – Б.-І. АНТОНИЧ, О. ТУРЯНСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 11 КЛАС

1.Оригінальне сприйняття ліричним героєм творів Б.-І. Антонича природи і навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи.

2.Богдан-Ігор Антонич – яскрава, оригінальна постать в українській літературі.

3.Найважливіші поняття філософії Б.-І. Антонича – сонце, буяння життя.

4.Збірка “Три перстені” – найвище поетичне досягнення Б.-І. Антонича.

5.”Хочу і маю відвагу йти самостійно і бути самим собою” – життєве кредо Б.-І. Антонича.

6.Вірш Б.-І. Антонича “Автопортрет” – медитація-роздум над своїм родовим корінням.

7.Майстерне поєднання у вірші Б.-І. Антонича “Різдво” язичницьких та християнських уявлень наших предків.

8.Загальнолюдські мотиви у повісті-поемі О. Турянського “Поза межами болю”.

9.Ідея перемоги духу над матерією (за повістю О. Турянського “Поза межами болю”).

10.Місце повісті О. Турянського “Поза межами болю” у світовій антивоєнній літературі.

11.У чому полягає гуманістичний, життєствердний пафос твору О. Турянського “Поза межами болю”?

12. Моє розуміння поезії Б.-І. Антонича.

13.Утвердження незнищенності матеріальної дійсності та духу у поезії Б.-І. Антонича “Пісня про незнищенність матерії”.

14. Поема в прозі “Поза межами болю” О. Турянського – видатне явище української модерної літератури.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ – Б.-І. АНТОНИЧ, О. ТУРЯНСЬКИЙ – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ – УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА – 11 КЛАС