Передвиборна боротьба

На цьому етапі виборчої кампанії претенденти на виборні посади вступають в гостру конкурентну боротьбу. У її рамках окремі кандидати і політичні партії здійснюють складний комплекс заходів, спрямованих на забезпечення бажаного результату. Всі ці заходи в сумі також позначаються терміном “виборча кампанія”, але вже в іншому значенні – як кампанія кандидата або партії. Таким чином, виборча кампанія у вузькому сенсі слова – це сукупність дій, що вживаються кандидатами або політичними партіями для досягнення своїх передвиборних цілей.

На перший погляд мета названих суб’єктів виборів одна – перемога. Однак так йде справа далеко не завжди. Деякі з учасників виборчої кампанії включаються до неї задля привернення уваги або зміцнення популярності з розрахунком на майбутні вибори. Існує також практика висунення однофамільців кандидатів-суперників. Цей прийом орієнтований на те, щоб збити з пантелику виборців і знизити число голосів, поданих за суперника.

Які б не були передвиборні цілі кандидата чи партії, виборча кампанія повинна бути ретельно підготовлена, що

Припускає, насамперед, створення штабу кампанії, розробку її стратегії і тактики, акумуляцію ресурсів. Особливе місце в числі цих заходів займає розробка стратегії і тактики виборчої кампанії (див. Інші розділи підручника).

Не останню роль у проведенні виборчої кампанії кандидата або партії грає її фінансування. Сучасна виборча кампанія – досить дорогий захід. Так, за приблизними підрахунками, на президентські вибори 2004 р в США було витрачено в цілому близько 4 млрд дол. [102].

Фінансові кошти на проведення виборчої кампанії формуються за рахунок членських внесків, доходів від видавничої діяльності партії, державного фінансування, добровільних пожертвувань. Ці легальні джерела фінансування не можуть покрити всіх витрат. Загальновизнаним вважається той факт, що кандидати і політичні партії забезпечують проведення своєї виборчої кампанії також і за рахунок нелегальних джерел. До їх числа відносяться підприємницька діяльність (за винятком, наприклад, здачі в оренду приміщень), перевищення допустимих меж пожертвувань від громадян та юридичних осіб.

Для того щоб мінімізувати використання нелегального фінансування і забезпечити рівність можливостей всіх кандидатів, у більшості країн існує практика законодавчого регулювання фінансових параметрів виборчої кампанії, яка передбачає:

(1) обмеження передвиборних витрат;

(2) звуження кількості джерел фінансування;

(3) державне фінансування у вигляді субсидій або компенсації передвиборних витрат;

(4) ретельний облік використовуваних засобів і гласність джерел фінансування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Передвиборна боротьба