ПАУЛЬ ЦЕЛАН “ФУГА СМЕРТІ”. ПАРАЛЕЛІЗМ ЯК ЗАСІБ ВИКРИВАННЯ СПОТВОРЕНОЇ ФАШИЗМОМ ІДЕЇ РІВНОЦІННОСТІ Й БАГАТСТВА НІМЕЦЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУР. МУЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРУ, ЙОГО НАСКРІЗНІ МОТИВИ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СИНТАКСИСУ Й ЧИТАННЯ ВІРША – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про антивоєнну тематику у творах літератури, про творчість П. Целана; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички текстологічного аналізу твору; уміння визначати роль деталі, роль образності мови у розкритті теми твору (засудження жахіть війни); комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок оточуючих; навички культури відповіді (логічність, послідовність, доказовість); інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: чітку громадянську позицію щодо розв’язання війни та захисту Батьківщини, гордість за свою країну; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: Голокост, фуга, балада, елегія, тренос, верлібр.

Обладнання: портрет П. Целана, видання його творів, репродукція картини П. Пікассо “Герніка”, словники (енциклопедичний і літературознавчий), роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням “Цікаві факти із життя Пауля Целана”

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Учитель. “Фуга смерті” Целана стала емблемою Другої світової війни у поезії так само, як “Герніка” П. Пікассо – в образотворчому мистецтві. У німецькомовних країнах цей вірш давно увійшов до шкільних хрестоматій – і не тільки як яскравий взірець новітньої поезії, а й як літературний пам’‎ятник жертвам Голокосту. У цьому модерністському вірші, насиченому образами-шифрами, відтворено погляд на Голокост “ізсередини” єврейської свідомості, затиснутої лещатами нацистської машини смерті. Саме тому ми сьогодні спробуємо зазирнути “всередину” цього вірша, зрозуміти його мелодію

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Броунівський рух” (робота в групах; запис до зошитів)

– У п’‎яти групах опрацюйте роздавальний матеріал (картки). Розкажіть однокласникам нову інформацію про твір П. Целана “Фуга смерті”.

Картка № 1. Художня реальність вірша “Фуга смерті”. Події відбуваються під час Другої світової війни в Німеччині, вірш написано від імені в’‎язнів фашистського концтабору. Крізь моторошну “хуртовину метафор” прозирають реалії табірного життя: масові страти репресованих, їхнє спалення у печах крематоріїв, німецькі вівчарки, що охороняли територію табору, комендант, який стежив за роботою ввіреної йому “фабрики смерті”, навіть – сумнозвісні оркестри, набрані з тих самих в’‎язнів (під їхню музику тисячі мучеників прощалися з життям). Висновок. Тема твору – життя і смерть, національна трагедія євреїв, яких винищували нацисти.

Картка № 2. Жанр та особливості мови вірша. У вірші кілька ліричних жанрів: “Фуга смерті” містить риси балади та елегії, треносу (надгробного плачу) і лірики ритуального танцю, документального репортажу і видіння. Специфіка вірша полягає і в тому, що він містить ознаки як медитативної, так і сугестивної лірики. Образи “Фуги смерті” не стільки пробуджують до роздумів, скільки впливають емоційно. “Фуга смерті” написана верлібром – віршем, у якому відсутні метр і рима. Вірш також не має жодного розділового знаку.

Картка № 3. Система образів поезії. Головні образи: ми (євреї), він (майстер, чоловік, що змій приручає), Маргарита (улюблений жіночий образ німецької літератури, символ краси, жіночності, кохання), Суламіф (символ єврейської жінки, краси, культури), могила, молоко. Проблему рівноцінності двох визначних культур окреслено у вірші місткою паралеллю, у якій водночас порівнюються й протиставляються образи Маргарити й Суламіф – двох уособлень жіночого кохання, двох натхненних поетичних створінь німецького та єврейського духу, отже,- двох символів відповідних національних культур. Антитеза кольору жіночого волосся вияскравлює аномальну ситуацію, коли ствердження цінності однієї нації та її культури має обов’‎язковою умовою знецінення іншої нації, що на практиці обертається знищенням цілого народу. Золотокоса Маргарита з листів начальника табору осяяна ореолом очевидних асоціацій із Гретхен – героїнею гетевського “Фауста” Завдяки цьому ореолу її образ виростає у символ німецької жінки, німецької культури, Німеччини. Золотаве волосся – це усталений у німецькій фольклорній та літературній традиції елемент жіночої краси; воно характеризує її “майже шаблонно як німецьку ознаку” Попелясте ж волосся Суламіф читач сприймає і як метафору сивини, якою залакувалося волосся єврейських дівчат і матерів за часів панування Третього Рейху, у дослівному значенні – як попіл, на який воно перетворилося у печах нацистської “фабрики смерті”. Із сукупності дослівного й переносного значень цього образу постає трагедія єврейського народу за часів гітлерівських репресій.

Картка № 4. Дослідження образу майстра. Майстер – узагальнений образ ката, поняття “смерть” Целан накладає на поняття “майстер”. Коменданта зображено відчужено – без регалій і уніформи, без імені та зовнішності; єдина деталь його портрета – блакитні очі Цей опис допомагає зрозуміти розкол особистості коменданта на нелюда-садиста, що з насолодою “організовує” смертників на самознищення, і ніжного закоханого, який пише сентиментальні листи до коханої у Німеччину.

Картка № 5. Головний мотив вірша. Головний мотив вірша: образ молока, але це не життєдайний напій, а “гірка чарка долі”, яку мусять випити євреї. Метафора “чорне молоко” побудована на оксюмороні – парадоксальному сполученні протилежних за значенням образів (чорний колір – білий колір молока) З образом молока тісно пов’‎язаний образ могили, який є його послідовним продовженням на початку вірша і потім відтворюється ще 4 рази. Образ могили в повітрі пов’‎язаний з масовим спаленням у крематоріях концтаборів. Із образу-символу могили уточнюється місце дії, сама дія над в’‎язнями. У вірші “Фуга смерті” П. Целан засобами різних видів мистецтва спробував передати трагедію Голокосту Образи його не мають однозначного трактування, тому що поет повинен був визнати: “вимовити”, знайти відповідні цій трагедії слова поезія майже не здатна.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Колективне узагальнення

– Назвіть основні риси творчого методу П. Целана.

– Уплив якого модерністського напряму позначився на творчості поета? (Сюрреалізму)

2. Написання сенканів за темами “Смерть”, “Життя”, “Страждання”, “Віра”

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку розвитку зв’‎язного мовлення за прочитаними художніми творами


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПАУЛЬ ЦЕЛАН “ФУГА СМЕРТІ”. ПАРАЛЕЛІЗМ ЯК ЗАСІБ ВИКРИВАННЯ СПОТВОРЕНОЇ ФАШИЗМОМ ІДЕЇ РІВНОЦІННОСТІ Й БАГАТСТВА НІМЕЦЬКОЇ ТА ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУР. МУЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРУ, ЙОГО НАСКРІЗНІ МОТИВИ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СИНТАКСИСУ Й ЧИТАННЯ ВІРША – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ