Патримоніальна теорія походження держави

Визначимо основні риси патрімоніальной теорії походження держави.

Найбільш відомим представником патрімоніальної теорії походження держави є Галлер. На його думку, держава (як і земля) є приватною власністю правителя.

Патримоніальна теорія пов’язує походження держави із земельною власністю. Правителі панують над територією через свого “споконвічного” права на власність. За таких обставин народ є своєрідним орендарем землі власника, а чиновники – прикажчиками правителів.

У співвідношенні влади і власності представники патрімоніальной теорії походження держави віддають пріоритет праву власності. Володіння нею потім поширюється і на володіння територією, що і є передумовою для виникнення держави.

Згідно патрімоніальной теорії, держава можна сприймати як своєрідну власність окремого правителя, так як він в певній мірі володіє, користується і розпоряджається фактично всім, що розташовується на території даної країни. Це відноситься і до державного апарату, який володіє силовими структурами.

До того ж в процесі формування певної держави його територія в значній мірі визначалася простором, в якому панував вождь, воєначальник або інший керівник племені.

Згідно з уявленнями прихильників патрімоніальной теорії державне господарство, фінанси, армія і інші елементи державності поступово формуються з приватного господарства правителя.

Однак в період свого становлення державні інститути не завжди фактично є в повному розпорядженні государя. Слід також зазначити, що в ці часи мало місце не стільки право приватної власності, скільки насильницьке володіння землею.

Недоліком патрімоніальної теорії походження держави є те, що в розумінні процесу виникнення державності перебільшено значення приватної власності на землю. При цьому існує недооцінка впливу на нього військово-політичних, релігійних та інших факторів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Патримоніальна теорія походження держави