ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ – ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII – на початку XX століття

Письменник, перекладач, літературний критик, етнограф, історик, мовознавець.

Роман “Чорна рада” (1857)

Ключові слова:

– епос;

– перший в українській літературі історичний роман;

– роман – хроніка;

– складається з 18 частин;

– романтизм;

– дві сюжетні лінії (політична і любовна);

– доба Руїни – історичні події в Ніжині 1663 р.;

– утвердження думки про необхідність національної злагоди українців;

– провідна сила для розумної організації українського суспільства є його національна еліта.

Понятійний апарат

Роман-хроніка – складний за будовою і великий за обсягом епічний твір, у якому розкривається історія широко охоплених суспільних і родинних подій за певний проміжок часу.

Цитатник

Про роман “Чорна рада” та її автора:

– Куліш – це полум’яний патріот України, несхитний борець за збереження і самобутність українського народу, його прадідівських звичаїв і традицій, за нове красне письменство… Він ревно прагнув вивести рідний народ, нашу літературу на широку дорогу світового культурного поступу з обов’язковим збереженням при цьому національної своєрідності.

(Є. Нахлік)

– Це була досить на той час смілива думка – дати українською мовою історичний роман, а надто після гоголівського “Тараса Бульби”, і треба сказати, що автор із свого завдання вийшов досить добре. Як перша спроба українського роману, “Чорна рада” завжди буде займати почесне місце в історії українського письменства.

(С. Єфремов)

– Спасибі тобі, Богу милий друже мій великий, за “Чорну раду”. Я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз. Добре, дуже добре ти зробив, що надрукував “Чорну раду” по-нашому… Розумний, дуже розумний і сердечний епілог вийшов.

(Т. Шевченко)

Із роману “Чорна рада”:

– …високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; І вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи (Яким Сомко).

– …чужою смертю не куплю собі волі (Яким Сомко до Кирила Тура, який хотів ціною свого життя визволити побратима).

– Здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан ізвисали; очі так і грають, а чорні, густії брови аж геть піднялись над тими очима (Кирило Тур).

– Лучне мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного (Кирило Тур про козацьку честь).

– Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті – так усякому на душі мов сонечко світить (Леся).

– Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові попротоптувані – і пучки видно. Хіба по шаблі можна б здогадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому була мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так наче собі чоловік простенький, тихенький (Іван Брюховецький).

– …тільки похитувавсь, гладячи черево; а щоки – як кавуни: сміявсь од щирого серця. Така була в його вдача (ЧереванЬ).

– Діти мої! Наступає страшна година: перехрестить, мабуть, нас Господь ізнов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк, а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким, послужу вам, дітки, ще й тепер, коли буде на те ваша воля (Слова Шрама перед військовою радою на Запорожжі).

– Він добрий був син і щирий козак; лучне йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти (Петро Шраменко).

– Темний він був на очі, а ходив без проводиря; у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. Іще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани (Божий чоловік).

Літературний диктант

1. Хто викупив з турецької неволі Василя Невольника?

2. Як звати попа й одночасно полковника?

3. Хто гостював на хуторі Хмарище, коли Шрам приїхав до Череваня?

4. Слова “Бгатці! От я почувсь недобре. Ходімо лиш до хати. Там нам дадуть таких вареників, що всяке горе на душі одлигне” промовляє….

5. На руку Лесі були претендентами Кирило Тур, Петро Шраменко і….

6. За що Кирила Тура покарали біля стовпа?

7. Яким композиційним елементом є розповідь про одруження Лесі з Петром і їхнє життя на хуторі Хмарище?

8. Рада в романі названа Чорною, бо в ній брала участь….

9. Кому Яким Сомко адресує слова: ” Чужою смертю не куплю собі волі”?

10. Як називається зображена в “Чорній раді” епоха?

11. Про яке місто йдеться в описі “Перед ними так і заблищало, так і замиготіло, так і замережало церквами, хрестами, горами і будинками. Святий город сіяв, як той Єрусалим”?

12. Слова “Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва… приклонились під одну булаву! Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі – і буде велика одностайна УкраїнА” належать….

13. Ідилію “садка вишневого коло хати” втілено в образі….

14. За жанром “Чорна рада” – перший в українській літературі….

15. Уночі Лесю викрав….

16. Словами “Орел, а не козак!” Василь Невольник характеризує….

17. Прізвище московського князя, який приїхав підтримати Брюховцького, -….

18. Який підзаголовок має роман “Чорна рада”?

19. Хто “Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва, що збагатилось за десятилітню війну з ляхами”?

20. Скільки років Василь Невольник пробув у турецькій неволі?

21. Кого СОМКО “Ввелів посадити верхи на свиню да й провезти ті всьому Гадячу”?

22. Хто “Ясен був на виду, мов душа його жила не на землі, а на небі” ?

23. Як іще називали Івана Мартиновича Брюховецького? …

24. За допомогою якого предмета Яким Сомко міг безперешкодно покинути глибку?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ – ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII – на початку XX століття