Охорона водойм. Наслідки забруднення

Вода має дуже важливе значення для людини та інших організмів, які мешкають на Землі, так як вона забезпечує протікання в організмах обміну речовин та їх нормальне функціонування в цілому.

Середній вміст води в клітинах більшості живих організмів становить близько 70%. Вода в клітині організму присутня в двох формах:

  Вільній (95% всієї води клітини); Пов’язаній (4-5% пов’язані з білками).

Вода – єдиний мінерал, який в земних умовах зустрічається у всіх трьох фазових станах:

  Твердому; Рідкому; Газоподібному.

Загальний обсяг води на Землі оцінюється в 1,8 млрд км3. Причому:

  На моря і океани припадає близько 10%; Приблизно 5% води знаходиться в земній корі; Близько 15% – в озерах, річках, болотах і льодовиках.

Значення води, особливо прісної та питної, для нормальної життєдіяльності людства вельми велике.

Вода необхідна і для побутових потреб, і для забезпечення сільськогосподарського виробництва.

Забруднення води відбувається двома шляхами:

  По-перше, при випаданні кислотних дощів; По-друге, при скиданні промислових і побутових стоків у водойми.

Дія кислих опадів на водні екосистеми дуже різноманітна.

Потрапляючи у водні джерела, вони підвищують кислотність і жорсткість води. При скиданні промислових стоків у водойми відбувається забруднення води різними хімічними сполуками, включаючи солі важких металів:

  Свинцю; Цинку; Міді і т. д.

При скиданні побутових стічних вод у водойми відбувається забруднення води як хімічними сполуками від застосування синтетичних миючих засобів, так і різними хвороботворними мікроорганізмами в фекальних масах.

Як показують дослідження екологів, сучасні методи очищення води для питних потреб не дають 100% гарантії необхідної якості. Саме цим вони пояснюють масове поширення різних захворювань і в першу чергу шлунково-кишкового тракту, далі йдуть серцево-судинні та онкологічні.

Забруднення води в різних водоймах відбувається також в результаті змиву з полів дощами різних хімікатів:

  Добрив; Гербіцидів; Пестицидів.

Останнім часом забруднення вод – поверхневих, грунтових і підземних – прийняло глобальний масштаб.

Для забезпечення безпеки життєдіяльності населення при використанні водопровідної води необхідно постійне застосування ефективних фільтрів очистки Води.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Охорона водойм. Наслідки забруднення