Отримання міді

У природі зустрічається в самородках у вигляді таких хімічних сполук і речовин:

    Сульфідні руди; Вуглекислі комплекси; Сірчисті комплекси; Гідрокарбонати; Оксиди.

Найбільш поширена руда – мідний колчедан. Більшу частину металу отримують пірометаллургічним способом, близько десяти відсотків – гідрометалургійним. В останньому випадку мідь просто витравлюють слабкою сірчаною кислотою, потім метал виділяють з розчину. Паралельне витяг інших металів в цьому випадку неможливо.

В процесі пірометалургійного отримання проводиться збагачення і випал, плавка і продування за допомогою конвертера, рафінування електролітичним способом. Збагачують методом окисного випалу або флотації – частинки міді, зважені в розчині, піднімаються з бульбашками повітря, утворюючи концентрат.

Окислювальний випал проходять руди, що містять багато сірки. При нагріванні з киснем сульфіди окислюються, так концентрація сірки знижується. Концентрати, що містять до 35% міді, не вимагають випалу – їх плавлять відразу.

Потім виконують плавку на штейн. Якщо в руді міститься багато сірки, плавлять в шахтної печі. Відбивну піч використовують для флотаційного концентрату. Плавлять при температурі 1450 оС – температурний режим повинен перевищувати температуру плавлення міді.

Потім мідний штейн продувають повітрям для окислення заліза і сульфідів. Сірка перетворюється на оксид, утворений склад містить до 99,4% чистого металу. Також присутній сірка, залізо, сліди олова, нікелю, золота.

Після вогневого рафінування отримують мідь 99,5% чистоти. Електролітичне рафінування дозволяє домогтися чистоти 99,95%.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Отримання міді