Особливості законодавчої влади Білорусі

Національні збори Республіки Білорусь складаються з двох палат – Палати представників (нижня палата) і Ради Республіки (верхня палата). Їх кількісний склад і порядок формування визначаються конституцією.

Палата представників складається з 110 депутатів, що обираються на основі загального, вільного, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. Депутатом Палати представників може бути громадянин Республіки Білорусь, який досяг 21 року.

Рада Республіки є палатою територіального представництва. Від кожної області і міста Мінська на засіданнях депутатів місцевих Рад депутатів базового рівня кожної області і Мінська таємним голосуванням обираються по 8 членів Ради Республіки. Ще вісім його членів призначаються президентом. Членом Ради Республіки може бути громадянин, який досяг 30 років і прожив на території відповідної області або міста Мінська не менше 5 років.

Засідання палат проходять окремо. Кожна з них має свого голову, його заступників, які ведуть засідання і відають внутрішнім розпорядком палат. Відповідно до конституції Палата представників має право заслуховувати доповідь прем’єр-міністра про програму діяльності уряду, висловлювати вотум недовіри уряду, а також розглядати з ініціативи прем’єр-міністра питання про довіру уряду. Палата представників призначає вибори президента, приймає його відставку.

Рада Республіки скасовує рішення місцевих Рад депутатів, що не відповідають законодавству, а також приймає рішення про розпуск місцевої Ради депутатів у разі систематичного або грубого порушення ним вимог законодавства і в інших випадках, передбачених законом. Конституція закріплює право Ради Республіки розглядати укази президента про введення надзвичайного стану, воєнного стану, повної або часткової мобілізації з прийняттям відповідного рішення не пізніш як у триденний строк після їх внесення.

Будь-який законопроект спочатку розглядається в Палаті представників, а потім – в Раді Республіки. Законопроект стає законом після прийняття Палатою представників і схвалення Радою Республіки більшістю голосів від повного складу кожної палати.

Парламент розглядає питання про усунення президента з посади.

Термін повноважень парламенту – 4 роки. Він може бути продовжений на підставі закону тільки в разі війни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості законодавчої влади Білорусі