Особливості виконавчої влади Хорватії

Вищим органом виконавчої влади є уряд. Президент, після консультацій в парламенті, доручає його формування особі, котра має підтримкою абсолютної більшості депутатів. Голова уряду (прем’єр-міністр) пропонує кандидатури його членів. Парламентська більшість впливає на його склад, висуваючи претендента на пост глави уряду і голосуючи про довіру кабінету.

Уряд Республіки Хорватія розробляє і вносить на розгляд парламенту проекти законів і бюджету; приймає підзаконні акти на виконання законів; здійснює внутрішню і зовнішню політику; піклується про економічний розвиток країни; спрямовує діяльність державних інститутів.

Уряд підзвітний парламенту, який здійснює нагляд за його діяльністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Особливості виконавчої влади Хорватії