Особливості виконавчої влади Вірменії

Згідно ст. 85 конституції, уряд розробляє і здійснює внутрішню політику Республіки Вірменія. Зовнішню політику Вірменії уряд розробляє і здійснює спільно з президентом. До компетенції уряду відносяться всі ті питання державного управління, які не віднесені законом до компетенції інших державних органів або органів місцевого самоврядування. Уряд на підставі конституції, міжнародних договорів, законів Республіки Вірменія або нормативних актів президента і в цілях забезпечення їх виконання приймає постанови, які підлягають виконанню на всій території країни.

Згідно ст. 89 конституції, до числа повноважень уряду відносяться: подання на схвалення Національних зборів своєї програми; подання на затвердження Національних зборів проекту державного бюджету, забезпечення виконання бюджету, в зв’язку з чим уряд представляє звіт Національним зборам; управління державною власністю; здійснення єдиної фінансово-економічної, кредитної та податкової державної політики; здійснення державної політики регіонального розвитку; здійснення державної політики в галузі науки, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення та охорони природи; забезпечення оборони, національної безпеки та здійснення зовнішньої політики республіки; забезпечення охорони громадського порядку, вжиття заходів щодо зміцнення законності, забезпечення прав і свобод громадян; здійснення інших функцій і повноважень, встановлених конституцією і законами.

Крім функцій і повноважень, передбачених ст. 89 конституції, уряду, як і депутатам, належить право законодавчої ініціативи. Відповідно до ст. 75 конституції, уряд може встановлювати послідовність обговорення внесених ним проектів законів і вимагати, щоб вони були поставлені на голосування з прийнятними тільки для нього поправками.

Згідно з пунктом 1 ст. 88 конституції, постановою уряду призначаються і звільняються губернатори областей. Відповідні постанови повинні бути затверджені президентом.

Згідно ст. 55 конституції, президент на підставі розподілу депутатських місць у Національних зборах і консультацій з депутатськими фракціями призначає прем’єр-міністром особа, яка користується довірою більшості депутатів, а якщо це неможливо, особа, яка користується довірою у найбільшого числа депутатів. Президент республіки призначає прем’єр-міністра в десятиденний термін після прийняття відставки уряду. Уряд формується в двадцятиденний термін після призначення прем’єр-міністра. Президент за пропозицією прем’єр-міністра призначає та звільняє з посади членів уряду.

В цілому глава конституції, присвячена уряду, є однією з найкоротших в частині регламентації діяльності цього органу виконавчої влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості виконавчої влади Вірменії