Особливості поєднання агресивного портфеля

Для підвищення ефективності вкладень та зниження своїх ризиків можливі наступні поєднання:

1. Агресивний і консервативний портфель. У цьому випадку крім ризикових цінних паперів в інвестиційний портфель включаються активи більш надійних компаній і з більш тривалим терміном інвестування. Так забезпечується середній обсяг прибутковості, але менший рівень ризику. Зі свого боку надійність забезпечують консервативні цінні папери, а прибутковість – агресивні.

2. Агресивний і прибутковий портфель. Таке поєднання дозволяє знизити ризики втрати капіталу на біржі в результаті падіння курсової ціни або відсутності дивідендних виплат. У цьому випадку одна частина активів приносить максимальний прибуток, а друга – зростання капітальної ціни. При цьому у такого типу суміщення є два основних підтипи:

– портфель подвійного призначення. У нього включаються активи, які принесуть інвестору максимальний прибуток при загальному зростанні обсягів інвестицій. Одні акції будуть забезпечувати приріст капіталу, а другі – прибутковість;

– збалансований портфель. Його особливість – максимальний баланс не тільки прибутку інвестора, а й потенційного ризику. В такому портфелі, як правило, виявляються “агресивні” активи з швидкозростаючою курсової ціною і високоприбуткові (але при цьому менш ризикові) акції. Пропорції інвестицій в ту чи іншу частину активів можуть відрізнятися. Тут інвестор самостійно приймає рішення на основі кон’юнктури ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Особливості поєднання агресивного портфеля