Особливості міжособистісних відносин

Слово “відносини” має багато значень в російській мові. Однак у науці поняттям “ставлення” позначається особлива зв’язок людини з навколишнім світом, і ця особливість визначається тим, що людина наділена почуттями і розумом, які впливають на його зв’язок зі світом людей і речей.

З усього розмаїття відносин людини до навколишнього світу в цьому розділі йдеться про такі, які характеризують взаємозв’язку окремих людей, т. Е. Про міжособистісних відносинах.

Міжособистісні відносини можуть бути діловими, особистими, приятельськими, товариськими, сімейними. Вони, як правило, характеризуються словом “взаємо” – взаємозв’язок, взаємодія, взаєморозуміння, взаимовосприятие.

Особливості поведінки людини в колективі, результати його роботи або який-небудь іншої діяльності викликають певні реакції з боку інших людей, пов’язаних з цією діяльністю, формують у кожного з членів певної групи (навчального класу, компанії, бригади і т. П.) Ставлення до даній людині. Так формується і розвивається система взаємозв’язку (зв’язки один з одним, між двома та багатьма людьми):

Взаємодія – узгодженість дій;
взаєморозуміння – розуміння на основі взаємності, розуміння один одного;
взаимовосприятие – сприйняття однією людиною інших людей.
При формуванні міжособистісних відносин велику роль відіграє те, що вони виникають і складаються на основі певних почуттів – емоційних переживань (від лат. Emovere – вражаю). Всю гаму почуттів, що складають основу міжособистісних відносин, можна звести в дві великі групи:

Почуття, які зближують людей, об’єднують їх, що народжують готовність до спільних зусиль і спільних дій (спробуйте навести приклади таких почуттів);
почуття, які роз’єднують людей, коли інша сторона виступає як неприйнятна, по відношенню до неї не виникає бажання до співпраці (а такі почуття вам відомі?).
Ділові стосунки по-іншому можуть називатися офіційними (від лат. Officialis – посадовий). Ці відносини пов’язані з дотриманням будь-яких формальностей, правил, встановлених адміністрацією, а також будь-яким офіційною особою. Типовим прикладом таких відносин є відносини між керівником і підлеглим, між вчителем і учнем під час уроку. Але бувають відносини ділові, не обмежені формальними правилами. Наприклад, відносини вчителя і учня поза уроку можуть бути цілком рівними, довірчими, а не формально визначеними.

Особисті відносини складаються на основі приватних взаємин. Вони не обмежені встановленими формальними правилами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості міжособистісних відносин