Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – ІІ семестр

Мета: ознайомити з основними засадами мистецтва Відродження, представниками мистецтва Ренесансу, їхніми творами; вчити складати опорні конспекти, виступати із повідомленням; розвивати увагу, уміння слухати; виховувати гуманізм.

Обладнання: портрети Сервантеса, Шекспіра, Рафаеля, Леонардо да Вінчі, картини художників-гуманістів.

Тобі дана можливість впасти до рівня тварини,

Але також і можливість піднестися до рівня істоти богоподібної –

Лише завдяки особистій внутрішній волі.

Піко делла Мірандола

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

Учитель читає вислів графа Піко делла Мірандоли

– Як ви розумієте цей вислів?

– Чи погоджуєтесь ви з ним?

Велика відповідальність – розуміти, що лише від тебе залежатиме твоє майбутнє. І нікому докоряти, що у житті відбувається щось не так, як хотілось би. Такими сміливцями були титани Відродження – нової доби у розвитку людства.

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Рафаель. Автопортрет

II. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учня-географа на тему “Географічні відкриття доби Відродження”

2. Виступ учня-літературознавця

Відродження, або Ренесанс (Кепатапсе), – доба в історії культури та мистецтва ХIV-ХVI ст., що започаткована в Італії.

Вперше термін Ренесанс вжив історик мистецтва Дж. Вазарі у ХVІ ст.

Доба Відродження – це доба великих географічних відкриттів, епоха бурхливого розвитку науки, розквіту мистецтв та становлення високих загальнолюдських ідеалів. Вона являє собою перехід від середньовічної культури, для якої характерним є аскетизм із його презирством до усього земного і тілесного, до культури нового часу.

Спочатку діячі Ренесансу бачили своє головне завдання у відродженні ідеалів античності, звідки й виникла назва епохи. Але з часом ідейною основою Відродження став гуманізм – вчення, засноване на визнанні цінності людини як особистості, її права на розвиток і вияв своїх здібностей. Провідною стала ідея людини, чия гідність визначалася не знатністю походження, не званнями чи багатством, а особистою доблестю, благородством у справах та думках.

У середньовічному мистецтві у центрі уваги завжди був Бог, а у мистецтві Відродження центральне місце посідає людина в усій свої фізичній, моральній, інтелектуальній красі. Велика віра в людину, її безмежні можливості була основною в ідеології Ренесансу.

Якими творами уславилася доба Відродження? Це лірика Петрарки і “Декамерон” Боккаччо (Італія), романи “Гаргантюа та Пантагрюель” Рабле (Франція) та “Дон Кіхот” Сервантеса (Іспанія), драматургія та лірика Шекспіра (Англія).

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Леонардо да Вінчі. Автопортрет

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Леонардо да Вінчі. Портрет Джиневри деі Бенчі

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Рафаель. Сікстинська мадонна

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Рафаель. Мадонна Конестабіле

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

Худ. Леонардо да Вінчі. Джоконда

3. Виступ учня-мистецтвознавця

– Розповідь про живопис Ренесансу з демонстрацією репродукцій та коментарів до них.

Варіант: розглянути репродукції картин Леонардо да Вінчі “Джоконда” та Рафаеля “Сікстинська мадонна”, розповісти про свої враження.

– Особливий розквіт живопису, скульптури й архітектури відбувся в Італії. Всесвітньо відомі картини “Джоконда” Леонардо да Вінчі, “Сікстинська мадонна” Рафаеля, “Даная” Тиціана, скульптури “Давид” і “Мойсей” Мікеланджело.

III. Узагальнення та систематизація знань

1. Робота з лінією часу

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

2. Складання опорного конспекту за виступом учня-літературознавця

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

3. Знайдіть відповідність

– Поєднайте авторів та назви їх творів.

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження  ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ  ІІ семестр

IV. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал про добу Відродження, підготувати розповідь за ОК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження – ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ – ІІ семестр