ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДРАМИ Г. ІБСЕНА ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ. СИМВОЛІКА ТВОРУ – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ

Мета: проаналізувати з учнями особливості конфлікту твору, довести його складність, ознайомити з поняттям “аналітична композиція”, обговорити композицію драми, значення відкритого фіналу, виявити образи-символи, розтлумачити підтекст п’єси; розвивати аналітичне та критичне мислення, вміння вести дискусію, формулювати та аргументувати власну точку зору; прищеплювати повагу до людської гідності.

Компетентності, що формуються: предметні – уміння розкривати особливості конфлікту та композиції п’єси “Ляльковий дім”, пояснювати значення образів-символів твору, висловлювати власні судження щодо проблем, пов’язаних з інтерпретацією драми Ібсена; ключові – математична компетентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати схему)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: повний текст твору Г. Ібсена “Ляльковий дім”.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

П’‎єса “Ляльковий дім” утілює найважливіші принципи “нової драми” і значно відрізняється від відомих вам драматичних творів. На минулому уроці ми з’‎ясували, що в основі її конфлікту лежить зіткнення різних уявлень про життя. Але цим конфлікт не вичерпується. Сьогодні ми продовжимо аналізувати його, а також розглянемо інші художні особливості твору Г. Ібсена.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Пригадайте, у чому зазвичай полягає суть конфлікту в “новій драмі”. (У протистоянні особистості ворожій дійсності, ворожому середовищу.)

2. Чи можна стверджувати, що саме такий конфлікт розгортається у творі Ібсена? Аргументуйте свою думку.

Пояснення вчителя. У творі перед читачем (глядачем) розвивається насамперед соціально-психологічний конфлікт – зіткнення природних людських прагнень і законів суспільства. Нора, намагаючись урятувати здоров’‎я та життя чоловіка, позичає гроші під фальшивий вексель. З точки зору суспільства це злочин, хоча з погляду моралі вчинок героїні можна виправдати. Коли про її злочин стає відомо, Нора з жахом розуміє, що її сприймає як злочинницю і власний чоловік. Героїні протистоять не окремі люди (Крогстад, Хельмер), а все сучасне суспільство з його законами та специфічною мораллю.

3. Дослідники говорять про внутрішній конфлікт у драмі, про боротьбу, що точиться в душі головної героїні. Як ви гадаєте, що це за боротьба? (Душу Нори розривають, з одного боку, бажання розповісти про свою таємницю чоловікові, а з другого – острах перед його можливою реакцією.)

Виконання завдань (робота в парах)

1. За результатами обговорення заповніть схему “Особливості складного конфлікту п’‎єси “Ляльковий дім”.

ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДРАМИ Г. ІБСЕНА ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ. СИМВОЛІКА ТВОРУ   НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX   ПОЧАТКУ XX СТ

Пара учнів презентує результати роботи, клас корегує їхню відповідь.

2. Виділіть і запишіть елементи сюжету драми “Ляльковий дім”. (Експозиція твору – підготовка до Різдва в родині Хельмерів. Зав’‎язка – приїзд фру Лінне і поява Крогстада. Розвиток дії – шантажування Нори з боку Крогстада; спроба Нори переконати чоловіка не звільняти Крогстада. Кульмінація – отримання Торвальдом листа від Крогстада. Розв’‎язка – розрив між Норою і Торвальдом.)

Проблемне питання

Згадайте драматичні твори, що не належать до “нової драми”. Спробуйте сформулювати, у чому різниця між експозицією в цих творах і в драмі Ібсена.

Учитель розповідає про аналітичну композицію “нової драми”.

(Текст виступу подано в електронному додатку.)

Бесіда

1. Доведіть, що драма “Ляльковий дім” має аналітичну композицію.

2. Чи можна стверджувати, що конфлікт у п’‎єсі повністю вичерпано? (Ні. У фіналі драми не відбувається розв’‎язки конфлікту: Нора залишає будинок чоловіка, не знайшовши позитивного рішення, але сподіваючись спокійно розібратися в тому, що трапилося. Незавершеність дії підкреслюється тим, що Хельмер без Нори відчуває порожнечу, але водночас сподівається на диво – повернення жінки.)

3. Як ви вважаєте, чому Ібсен залишив фінал драми відкритим? Пояснення вчителя. Відкритий фінал зумовлений специфікою зовнішнього конфлікту твору: він принципово не може бути вирішеним, поки не зміняться закони суспільства, у якому жінці відведено лише роль хазяйки лялькового дому і в якому ігнорують мотиви і наслідки людських учинків. Незавершеність дії, відкритий фінал перетворює твір Ібсена на дискусійний майданчик, де обговорюються найголовніші проблеми суспільства.

Вільна дискусія

Учні зачитують відповіді на запитання про зміст назви драми Т. Ібсена “Ляльковий дім”. Під час обговорення учасники відстоюють власні позиції.

Бесіда

1. Згадайте, що таке символ.

2. Наведіть приклади використання символів у вивчених творах. Яку роль у цих творах відігравала символіка?

3. Під час дискусії ми встановили, що назва драми символізує життя Нори: жінка у створеному власноруч ляльковому будинку грає у щасливе сімейне життя. Символіка лялькового дому підтримується цілою системою “ігор”: Нора грає з дітьми, з чоловіком, з лікарем, і вони, у свою чергу, ведуть гру з нею. У фіналі героїня з гірким відчуттям говорить, що для Хельмера вона – “лялечка”. Нора наважується припинити цю виставу. Отже, ляльковий дім є центральним символом твору. А які ще образи-символи ви можете назвати? Запишіть їх, розкрийте їхній зміст.

Пояснення вчителя. Символічним можна вважати образ мигдалевого печива, яке Нора їсть таємно від чоловіка. Це символ її прихованої самостійності, внутрішньої незалежності, що зростає з розвитком дії. Ще один символ у творі – різдвяна ялинка. На початку твору вона є для героїні символом затишку. Але вже у другій дії, коли в душі Нори щось зламалося, а її ляльковий дім почав хитатися, ялинка має жалюгідний вигляд: “У кутку, біля піаніно, стоїть обібрана, обтріпана, з обгорілими свічками ялина”.

4. Пригадайте, що називають підтекстом.

5. Як ви вважаєте, який підтекст твору “Ляльковий дім”? Яку думку намагався донести до читача та глядача автор твору?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Проблемні питання

1. Ібсена звинувачували у прославлянні жінки, яка заради своєї гордині зреклась одвічних моральних цінностей, у заклику до руйнування сімейних відносин. Чи були ці закиди слушними? Чому ви так думаєте?

2. Критики – сучасники Ібсена стверджували, що “нова драма” почалася зі слів Нори, звернених до Хельмера: “Нам з тобою є про що поговорити”. Як ви вважаєте, чому?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати повністю драму Б. Шоу “Пігмаліон”.

Індивідуальне завдання. Підготувати переказ давньогрецького міфу про Пігмаліона і Галатею, стислу довідку про втілення цього сюжету в мистецтві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТИЧНОГО КОНФЛІКТУ ТА КОМПОЗИЦІЇ ДРАМИ Г. ІБСЕНА ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ. СИМВОЛІКА ТВОРУ – НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ