Основний і загальний обмін речовин

Обмін речовин у людини і тварин за звичайних умов існування називають загальним обміном.

Середній загальний обмін у людей значно вище, ніж у тварин. На 1 кг маси тіла доросла людина споживає протягом життя до 3 300 000 кДж, кінь – 685000, собака – 690000, корова – 592000 кДж. З цієї кількості кДж на поновлення маси тіла людина використовує близько 5%, кінь і корова – 33%, собака – 35% (М. Рубнер). Отже, у людини на роботу і теплоутворення на кожен кг маси витрачається протягом життя приблизно 2 900 000 кДж, чого в кілька разів більше, ніж у тварин.
Обмін речовин при строго певних умовах, що дозволяє порівнювати обмін речовин у різних тварин, називається основним.

Основний обмін – гранично низький рівень обміну речовин, що забезпечує життя людини при м’язовому і розумовому спокої, натще, у ранкові години, не менше ніж через 12-14 годин після прийому їжі, при нормальній температурі тіла і температурі навколишнього середовища близько 20-22 градусів.

Для кожної людини основний обмін – відносно постійна величина. Основний обмін залежить від функціонального стану нервової системи, віку, статі, зросту і поверхні тіла, фізіологічного стану організму, пори року, клімату, а у тварин також від виду і породи.
У тварин основний обмін визначається за таких умов:
1) у стані відносного спокою,
2) при температурі, оптимальної для даного виду тварин,
3) при відносно звільненому від їжі травному каналі.
Для порівняння основного обміну у різних тварин організмів враховують тепловиробництва в килоджоулях в 1 год на 1 кг маси тіла.

Основний обмін являє собою найменший рівень витрат енергії на підтримку основних процесів життя в клітинах, тканинах і органах, на скорочення дихальної мускулатури, серця, діяльність залоз. При визначенні основного обміну слід врахувати, що найбільше теплової енергії звільняється при окислювальних процесах в мускулатуру.

Середній основний обмін у здорової людини середнього віку дорівнює приблизно 4,2 кДж в 1 год на 1 кг маси тіла.

Худі люди виробляють на 50% більше тепла на 1 кг маси, ніж повні. Однак ця різниця майже зникає, якщо провести розрахунок на 1 м2 поверхні тіла. Це дозволило вважати, що основний обмін речовин приблизно пропорційний поверхні тіла і не залежить від величини тіла (правило Рубнера). Ця закономірність не підтвердилася. Виявилося, що обмін речовин залежить не тільки від поверхні, але і від величини тіла тварини, наприклад, у коня основний обмін на 1 м2 майже в 2 рази більше, ніж у щура.

Інтенсивність обміну речовин визначається головним чином активністю цитоплазми, особливо м’язової діяльністю, а не величиною зовнішньої поверхні, наприклад, в перший рік життя вага дитини збільшується в 3 рази, а величина його зовнішній поверхні різко зменшується (В. М. Нікітін, 1963).
Провідна роль у регуляції рівня основного обміну речовин відповідно з умовами існування належить нервовій системі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Основний і загальний обмін речовин