Основні види впливу на компоненти природного середовища при виробництві робіт

Негативний вплив на природне середовище надають практично всі об’єкти комплексу видобутку і транспорту нафти і газу. На сучасному етапі розробки нафтогазових родовищ, а також транспортування і переробки вуглеводневої сировини вплив об’єктів комплексу на природне середовище не слабшає, а іноді посилюється. Зростання аварійності виробничих систем і рівня викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище сприяють:

    Погіршення якісних характеристик видобувається вуглеводневої сировини; Низька екологічність застосовуваних технологій і техніки в геологорозвідці, нафто – і газовидобутку, переробці сировини; Низький ступінь утилізації побічних продуктів видобутку сировини (метану, сірководню, компонентів, що містяться в пластових і попутних водах) і відходів (золи, шлаку, шламів і мікрокомпонентів), а також забруднюючих речовин, що відходять від водо – і газоочисних установок; Висока зношеність основних фондів; Низька ефективність природоохоронної інфраструктури та недостатній обсяг її фінансування; Відсталість системи екологічного моніторингу; Слабкий контроль дотримання природоохоронних вимог з боку відповідних державних органів, викликаний недоліком фінансових і технічних засобів і кадрів для його проведення; Відсутність в сфері природокористування, в тому числі і надрокористування, ефективної з екологічних позицій нормативно-правової системи.

Багато районів діяльності підприємств комплексу з видобутку нафти і газу та пов’язаних з ними інфраструктурних об’єктів часто є ареали, проблемні з екологічної точки зору.

Знання основ виробничих процесів видобутку і транспорту вуглеводневої сировини, технологічних і екологічних характеристик обладнання, компонентного складу нафти і газу, хімічних реагентів і продуктів їх переробки дозволяють досить точно оцінити вплив на компоненти природного середовища і розробити ефективні природоохоронні заходи.

Нафтова і газова галузі мають величезну кількість потенційних джерел забруднення навколишнього середовища, які присутні на будь-якій ділянці виробничого ланцюга від нафтових свердловин до резервуарів НПС, від газових свердловин до компресорних станцій. Магістральні нафто – і газопроводи перетинають ділянки з різними природно-кліматичними умовами і різними грунтами, мінливими від многолетнемерзлих до талих, від торф’яних до скельних.

Ширина “коридору”, в межах якого ведуться основні будівельні роботи, регламентується нормами відведення земель (наприклад, для трубопроводів діаметром 1220-1420 мм вона становить від 30 до 45 м). Традиційна технологія зведення лінійних (магістральні трубопроводи) і майданних (компресорні і нафтоперекачечні станції, притрасові споруди) об’єктів пов’язана з неминучими порушеннями земної поверхні в смузі будівництва в процесі планування траси або майданчика, зрізки грунту на поздовжніх і поперечних ухилах, розчищення ділянки від рослинності.

При будівництві підводних переходів трубопроводів розробляються траншеї в берегової, пріурезной і руслової частинах водойм. Підземна і напівпідземна прокладки трубопроводу припускають розробку траншей, наземна – пристрій насипу, надземна – пристрій опор. Зазначені порушення активізують ерозійні процеси на талих грунтах, криогенні – на многолетнемерзлих, руслових деформації – на переходах через річки, рельефообразования – на гірських ділянках і в пустелях.

Діапазон впливів на навколишнє середовище при будівництві й експлуатації майданних і лінійних споруд досить широкий, причому вплив на навколишнє середовище в експлуатаційний період проявляється протягом більш тривалого часу, ніж при будівництві.

Вплив нафтогазовидобувних і транспортних підприємств на екологічний стан компонентів природного середовища поділяється на:

Пряме (скидання в водні об’єкти стічних вод, аварійні випуски нафти, спуск у водойми бурових розчинів, викид в атмосферу забруднюючих речовин, залпові викиди);
непряме (негерметичність свердловин, створення сховищ промислових стічних вод і котлованів для нафтошламу, випадання забруднюючих речовин з атмосферними опадами).
За тривалістю впливу джерела забруднення поділяються на:

Постійно діючі (НПС і КС, комори і котловани, резервуарні парки і т. д.);

Періодично діючі (аварії, переливи з свердловин і резервуарів, розливи нафти при ремонтних роботах та ін.), в тому числі:

    Короткочасні (протягом годин або декількох днів); Тривалі (від декількох днів до декількох місяців).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні види впливу на компоненти природного середовища при виробництві робіт