Основні та інші джерела цивільного права

Визначимо основні джерела цивільного права, а також встановимо інші джерела цивільного права.

Основні джерела цивільного права

У науковій літературі до основних джерел цивільного права відносять:

– Закони, центральне місце серед яких займає Цивільний Кодекс України;

– підзаконні акти високого рангу: укази Президента України і постанови Уряду України;

– відомчі акти, які містять норми цивільного права лише у випадках і в межах, які передбачені Цивільним Кодексом України, федеральними законами, указами Президента України, постановами Уряду України.

Інші джерела цивільного права

До складу інших джерел цивільного права включають:

– загальновизнані принципи і норми міжнародного права, а також міжнародні договори України. Їх впливу властиво те, що вони мають безпосереднє і пріоритетне дію;

– звичаї ділового оборота. При вирішенні цивільних справ можуть застосовувати звичаї, які в Цивільному Кодексі називаються “звичаями ділового обороту”. Звичаї ділового обороту – це правила поведінки, які не суперечать закону, склалися і широко застосовуються в певній галузі підприємницької діяльності. Вони не володіють юридичним значенням незалежно від того, зафіксовані вони в будь-якому документі чи ні.

Ряд питань цивільного законодавства в України (в тому числі і щодо складу джерел цивільного права) потребують подальшої розробки та вирішенні.

Одним з даних питань є судові прецеденти. Висококваліфікована робота юристів є діяльність, яка заснована на законі і при цьому враховує практику застосування законодавства. Подібний досвід виражається в правоположеній, які зазвичай закріплюються в актах вищих судових інстанцій.

Іншим вимагає опрацювання питанням є договори. Відповідно до принципу диспозитивності договори та інші угоди в цивільному праві вважаються не тільки юридичними фактами, а й джерелами прав і обов’язків для даних суб’єктів. Вони виступають категоріями, які близькі до джерел права. У деяких випадках договори можуть продовжувати свою дію і в тих випадках, коли з певного питання приймається закон.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні та інші джерела цивільного права