Основні проблеми російської філософії

Питання про порятунок може виникнути тільки за умови, що існує небезпека загибелі. Російська ідея порятунку народилася з гострого свідомості смерті. “Філософія є запитування про смерть, про” найголовніше “. Але питати можна по-різному. Історія західної філософії – це історія кружного шляху думки, створення завалів на шляху до смерті. Російське ж здивування перед смертю вилилося в дитячий пряме запитання, у перший і одночасно самий останній… Немає проблеми Росії, є проблема подолання смерті. Це те загальне, що проривається крізь все різноманіття форми російського духовного руху “. (Л. Карасев. Російська ідея (символіка і сенс) // Питання філософії, 1992, № 8, с. 101, 104.) До слова сказати, не дитяча подивом, а доросла вразливість смертю, яка перестає бути віддаленою можливістю, лежить в основі російського філософствування. “Який це жах, що людина (вічний філолог) знайшов слово для цього -” смерть “. Хіба це можливо якось назвати? Хіба воно має ім’я? Ім’я – уже визначення, вже “щось знаємо”. Але ж ми ж про це нічого не знаємо “. (В. В. Розанов. Т. 2, Відокремлене. М., 1990, с. 300.) З метафізичного жаху і глибокого екзистенціального переживання думки про смерть зародилася в російській свідомості ідея духовного подолання смерті, а у деяких мислителів (наприклад, у Н. Федорова і К. Ціолковського) виникла підлозі фантастична мрія її фізичного поборанія. Питання про смерть і її подоланні становить, таким чином, центральну больову точку й основне завдання російської релігійної філософії (російської ідеї). Причому, смерть тут розуміється в самому широкому сенсі слова, як синонім усякого розпаду і руйнування, включаючи в себе особистісний, соціокультурний (доля Росії) і космічний аспекти буття.
Духовне подолання смерті в російській філософії здійснюється на шляхах синтезу, прагненням до всеєдності. Всеєдність – ключове поняття і смислове ядро ​​філософії Вл. Соловйова, численних його учнів і послідовників. Воно є родовим поняттям по відношенню до ряду важливих понять (і відповідно проблем) російської релігійної філософії: антроподіцеї, соборності, богочеловечество та ін. Останні є окремі випадки всеєдності, відображають якоїсь його зріз.
У теодицею і антроподіцеї, наприклад, стверджується думка про з’єднання добра і зла в серці людини. Згубно об’єктивувати зло, т. Е. Шукати його в поза, в інших людях, суспільстві. Набагато безпечніше і простіше шукати, знаходити і боротися зі злом у самому собі, у своєму серці. Соборність тотожна гармонійному сплаву індивідуальної свободи і людського братства. У вченні про Богочеловечестве проводиться ідея про пропорційності і єдності Бога і людини, людська історія постає як спрямованість назустріч один до одного Бога і людини. Російський космізм грунтується на ідеї єдності людини і Всесвіту, де людина виступає одночасно як мікрокосм (будучи біосоціальним істотою) і як макрокосм (будучи духовною істотою, особистістю). Пафос софіології в утвердженні єдності Творця і створеного світу. Російський Ерос (філософія любові в Росії) з’єднує не тільки чоловіка з жінкою, а й тіло з духом, людини з усім космосом і з Богом.
Що стосується “російського колориту” названих проблем, то він полягає в тому, що духовне протиборство зі смертю ведеться мислителями на шляхах критики і подолання саморуйнівних тенденцій, які є в російській менталітеті.
Російська чутливість до зла і несправедливості, доведена до крайності, породжує бунт проти Бога і моралістичну нетерпимість до людей: дійсним або уявним носіям зла. Прагнення до абсолютного добра, настільки характерне для російської людини, часто обертається максималістським запереченням морального і соціального зла, прагнення затвердити Царство Боже на землі, що на практиці призводить до зворотного результату: тотальному пануванню зла і масового насильства.
Соборність указует серединний шлях між індивідуалізмом, готовим виродитися в свавілля, і колективізмом, попирающим особистість. Соборність умеряет російську спрагу абсолютною, безмежної свободи в земному житті, а тягу до справедливості звільняє від егалітарних нашарувань.
Вчення про Богочеловечестве попереджає нас про згубність непомірних домагань людини на перебудову світу. Людина, який забув Бога або загордився себе богом, мимоволі наближає світ до глобальної катастрофи, до кінця історії.
Космічна спрямованість російської свідомості має позитивну сторону, яка полягає в масштабності і глибині мислення, в метафізичної обдарованості російської людини. Негативна сторона російського космізму виявляється в тому, що російська людина, прямуючи в інші світи, часто відривається від землі, від рідного грунту, перестає цінувати те, що знаходиться поруч з ним. Утопічні мрії і прожектерство також харчуються з цього джерела.
Софіологія допомагає виробити духовний зір, що дозволяє побачити за зовнішнім недосконалістю і удаваній дисгармонійністю світу його красу і Божественний сенс. Російська людина, нерідко позбавлений цього дару, не бачить краси і руйнує її, не обтяжує себе спробами зрозуміти сенс чого-небудь і породжує ще більшу безглуздість навколо себе.
Філософія любові також знімає крайності нашої національної свідомості, будь то святенництво або аморалізм у взаєминах статей. Та й інша тенденція – руйнівні для особистості і суспільства. Філософія російського еросу вдало поєднує в собі людяність з духовністю, підносить тим самим людську особистість. Тільки Любов є скріплює складом всеєдності.
Окреслені вище проблеми не вичерпують усього різноманіття тем, проблем та ідей російської філософії (про деякі з них ми дізнаємося в наступних розділах навчального посібника), але є найбільш специфічними для неї.
Таким чином, російська ідея, розглянута в цьому ключі, може бути охарактеризована як антіентропійний спрямованість російської філософії, яка є живе знання тому, що протистоїть смерті. Вона вказує шлях істинного порятунку і безсмертя людини і людства. У цьому і полягає її нев’януча цінність.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні проблеми російської філософії