Основні періоди античної філософії – коротко

Антична – грецька і римська – філософія існувала понад тисячоліття (з VI ст. До н. Е. По VI ст. Н. Е.). За цей час вона, як і вся антична культура, пройшла замкнутий цикл з декількох періодів від зародження до розквіту, а через нього до занепаду і загибелі.

Відповідно до цього історія античної філософії розпадається на чотири періоди:

    1) період протофілософія – період зародження і формування (VI ст. До н. Е.); 2) період зрілості і розквіту (V – IV ст. До н. Е.) 3) період занепаду – грецька філософія епохи еллінізму і латинська філософія періоду Римської республіки (III – I ст. До н. Е.) 4) період занепаду і загибелі в епоху Римської імперії (I – V н. Е.).

У дореволюційній російській і західній літературі часто використовується інший принцип періодизації античних філософських вчень. Згідно з ним:

Грецька філософія проіснувала 12 століть з VI ст. до Р. X. по VI ст. після Р. X. Звичайно вона поділяється на три періоди, але серед істориків філософії немає одноголосності щодо часу початку 2-го і 3-го періодів. Різному розуміючи її зміст, вони дотримуються і різних розділень.

Якщо рахувати разом з Ібервег – Гейнце предметом 1-го періоду античної філософії об’єкт, 2-го – суб’єкт, то треба починати 2-й період з софістів, а ще краще з Анаксагора, але ніяк не з Сократа, як це найчастіше зустрічається (так – у Целлера, Брандіса). Предметом третього періоду служить, по Ібервег ж, Божество, і період цей починається тому не безпосередньо після Аристотеля (Брандіс) і не з філософії Риму (Гегель), а тільки з неоплатонізму.

Місцем дії античної філософії протягом 1-го періоду є острови Архіпелагу, Мала Азія і грецькі колонії в Італії, під час 2-го – Афіни і Рим, а в продовження. Третя – Олександрія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні періоди античної філософії – коротко