Основні етапи розвитку біосфери

1. Проаналізуйте основні етапи еволюції біосфери. Яку роль на кожному з них грали зелені рослини?

Приблизно близько 500 млн років тому концентрація кисню в атмосфері досягла сучасних значень. Цей факт спільно з утворенням озонового екрану дозволив організмам вийти на сушу – почалося формування наземної флори і фауни. Перші наземні рослини (псилофіти) шляхом фотосинтезу утворили первинне органічна речовина суші, яке стало служити їжею гетеротрофних організмам. Так сформувалася наземно-повітряне середовище проживання.

2. Розкрийте значення живої речовини біосфери на всіх етапах її еволюції.

На цьому етапі формування біосфери важлива роль належала бактеріям з різними способами харчування (фото – і хемоавтотрофов, фото – і хемогетеротрофам). Вона складалася, насамперед, в розкладанні мертвої органічної речовини до біогенів, які поверталися назад в біологічний кругообіг. Потім чільну роль зайняли рослини, які утворили первинне органічна речовина суші, яке стало служити їжею гетеротрофних організмам. Наступні етапи еволюції біосфери проходили в напрямку бурхливого розвитку і поширення життя на суші.

3. Охарактеризуйте внесок людини в еволюцію біосфери.

На ранніх стадіях цивілізації взаємодія людини з біосферою було пов’язане із задоволенням його потреб у їжі, житло і носило скоріше локальний характер. У Середні століття в міру розвитку суспільства та промисловості людина для задоволення своїх потреб став все більше використовувати живе і мінеральне відстале речовини. Ще більш глибокі зміни в біосферних процесах почалися в XX ст. в результаті науково-технічної революції. Бурхливий розвиток енергетики, транспорту, хімічної промисловості призвело до того, що діяльність людини поступово стала чинником, що змінює вигляд Землі. Результатом стало руйнування природних екосистем (озер, боліт, луків), вимирання багатьох видів тварин і рослин, виснаження корисних копалин.

4. Що мав на увазі В. І. Вернадський під поняттям “ноосфера”?

Ноосфера (сфера розуму) – вища стадія розвитку біосфери, при якої розумна діяльність людства стає головною рушійною силою її розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні етапи розвитку біосфери