Основні джерела забруднення поверхневих вод

    Скидання у водойми неочищених стічних вод; Змив отрутохімікатів зливовими опадами; Газодимових викиди; Витоку нафти і нафтопродуктів.

Промислові стічні води забруднюють екосистеми найрізноманітнішими компонентами залежно від специфіки галузей промисловості. При цьому обсяг скидання промислових стічних вод в багато водні екосистеми не тільки не зменшується, а й продовжує зростати.

Господарсько-побутові стічні води у великих кількостях надходять з житлових і громадських будівель, пралень, їдалень, лікарень і т. д. У стічних водах цього типу переважають різні органічні речовини, а також мікроорганізми, що може викликати бактеріальне забруднення.

Величезна кількість таких небезпечних забруднюючих речовин, як пестициди, амонійний і нітратний азот, фосфор, калій і ін., Змивається з сільськогосподарських територій і потрапляє в водні об’єкти без будь-якого очищення, а тому має високу концентрацію;

Значну небезпеку становлять газодимових з’єднання (аерозолі, пил і т. д.), які осідають з атмосфери на поверхню водозбірних басейнів і безпосередньо на водні поверхні.

Величезні масштаби нафтового забруднення природних вод. Мільйони тонн нафти щорічно забруднюють морські та прісноводні екосистеми при аваріях нафтоналивних суден, на нафтопромислах в прибережних зонах, при скиданні з суден баластних вод і т. д.

Крім поверхневих вод, постійно забруднюються і підземні води, в першу чергу – в районах великих промислових центрів.

Інфільтруясь і просочуючись крізь грунт, вода забирає з собою в грунтові води все розчинні в ній речовини. Грунт не може затримати їх. Отже, будь-яка хімічна речовина, застосоване, розміщене, розлите, розсипане на землі або потрапило в неї, може забруднити грунтові води.

В даний час основними джерелами забруднення грунтових вод визнані:

    Неправильно влаштовані звалища та інші сховища отруйних речовин, звідки вони можуть проникати в грунтові води; Протікають підземні резервуари і трубопроводи. Особливу проблему становить витік бензину з резервуарів на автозаправних станціях; Пестициди і добрива, що застосовуються на полях, газонах, в садах; Сіль, якою посипають дороги при ожеледі; Мазут, застосовуваний на дорогах для зв’язування пилу; Надлишки застосовуваних в господарстві стічних вод та каналізаційного мулу; Витоку при транспортуванні.

Непристосовані сховища, а також використання пестицидів є найбільш поширені джерела загрози для грунтових вод.

Найважливіша проблема – захист поверхневих вод від забруднення. З цією метою передбачаються наступні екозахисних заходи:

    Розвиток безвідходних і безводних технологій; впровадження систем оборотного водопостачання; Очищення стічних вод; Закачування стічних вод в глибокі водоносні горизонти; Очищення і знезараження поверхневих вод.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Основні джерела забруднення поверхневих вод