Основи раціонального розміщення капіталу

Процес розміщення та використання капіталу є складним, тривалим у часі, тісно взаємопов’язаним з рухом всіх ресурсів. Значна частина капіталу спрямовується на створення необхідного майна, що забезпечує безперервну господарську діяльність суб’єкта. Відповідно до загальноприйнятої класифікації майно підприємства включає в себе необоротні та оборотні активи, що відрізняються фізичними, економічними властивостями і призначенням у відтворювальному процесі.

Необоротні активи являють собою ресурси довгострокової дії, використовувані, в основному, для створення технічної бази, що забезпечує реалізацію виробничих та господарських завдань. На відміну від них, оборотні активи беруть участь у короткочасних господарські операції та оновлюються в кожному виробничому циклі.

Формування структури майна та джерел фінансування його елементів багато в чому залежить від специфіки діяльності підприємства, організаційної структури і форми власності. Крім цього, істотний вплив на дані процеси роблять зміни в кон’юнктурі товарного і фінансового ринку та інші зовнішні чинники, а також вибір стратегії і тактики фінансування. Тому неможливо визначити універсальну концепцію оптимізації структури майна та джерел їх фінансування. Проте в кожному окремому випадку доцільно дотримуватися певних основи розміщення капіталу, які покликані забезпечити його ефективність. До найважливіших з них можна віднести:

1. Визначення оптимальних величин необоротних і оборотних активів і встановлення раціональних пропорцій між ними. При цьому доцільно враховувати реальну потребу в конкретних ресурсах і ступінь їх впливу на результати діяльності.

2. Обгрунтування оптимальних співвідношень між окремими видами майна, що базуються на взаємній доповнюваності відповідних елементів, їх кругообігу і фактичної потреби у виробничому процесі. Це дозволяє скоротити зайві запаси різних цінностей і підвищити результативність використання коштів.

3. Вибір та використання джерел фінансування, відповідних характеру конкретних видів майна. Так, необоротні активи, які беруть участь у багатьох циклах виробництва, повинні фінансуватися за рахунок постійного капіталу (власних ресурсів і довгострокових зобов’язань), що не вимагає швидкого повернення. Оборотні активи, які постійно поновлюються, можуть покриватися короткостроковими позиковими засобами, і лише невелику їх частину (запаси товарно-матеріальних цінностей) доцільно фінансувати власними коштами.

4. Впровадження раціональної організації управління окремими видами майна і капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Основи раціонального розміщення капіталу