ОСКАР УАЙЛЬД. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ЕСТЕТИЗМ, ІМПРЕСІОНІСТИЧНІСТЬ СТИЛЮ УАЙЛЬДА – ПИСЬМЕННИКА АНГЛІЙСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості “Передмови” до роману “Портрет Доріана Грея”; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, уміння розкривати зміст афоризмів, пояснювати парадокси; виховувати високі моральні якості, естетичний смак; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Істинні в житті людини не її справи, а легенди, які її оточують.

Ніколи не слід руйнувати легенд.

Крізь них ми можемо смутно розгледіти справжнє обличчя людини.

О. Уайльд

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

– Пригадайте поняття декаданс, модернізм, символізм, назвіть їхні ознаки.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Демонстрування портрета письменника

– Чим привертає вашу увагу зовнішність письменника?

2. Слово вчителя

– Оскар Уайльд одноосібно здійснює революцію в англійському суспільстві – революцію в моді. Він з’‎являвся на суд публіки в ним самим вигаданому запаморочливому вбранні. Це могли бути і короткі штани з шовковими панчохами, і розшитий квітами жилет з рукавичками лимонного кольору в поєднанні з пишним мереживним жабо, і черевики зі срібними пряжками. Неодмінним аксесуаром стала лілія (символ смерті) в петлиці або квітка соняшника (жага життя) в руці. А найбільше разючим було те, що у цьому не було жодної клоунади: бездоганний смак дав можливість Уайльду поєднувати непоєднуване. Уайльд життя і літературу сприймав як вид мистецтва. Завдання художника (та й кожної людини) письменник вбачав у тому, щоб стати творцем свого життя. Можливо, тому і біографія самого митця схожа на легенду, що ожила.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Опрацювання матеріалів статті підручника про життєвий шлях О. Уайльда

2. Бесіда

– Чи схоже життя Уайльда на легенду?

– Які сторінки його біографії здаються неймовірними?

– Легенда життя письменника сумна чи щаслива? Чому не можна дати однозначної відповіді на це запитання?

– Де майбутній письменник здобував освіту?

(Запис у зошити.)

Учитель. Естетизм виник в Англії наприкінці XIX століття як реакція на пуританський стиль вікторіанської доби. Художнім чинником зародження таких поглядів була ідея “мистецтва заради мистецтва”, що існувала ще з античних часів. Естетизм виник на противагу реалізмові, який висвітлював соціальні проблеми. Прихильники естетизму вважають, що література не повинна виконувати моральну місію, навчати добра, справедливості, що вона байдужа до проблем добра і зла. Мистецтво має служити красі, яка є вищою за життя.

Представники: У. Моріс, А. Ч. Суїнберн, У. Пейтер, О. Бердслей, О. Уайльд.

У трактаті “Занепад брехні” О. Уайльд формулює основні принципи естетизму:

– велич і вічність мистецтва;

– самодостатність мистецтва;

– вищість мистецтва над істиною та мораллю;

– захоплення прекрасним;

– естетична увага до відчуттів, вражень людини;

– зображення краси в усіх її проявах;

– проголошення насолоди як найвищого сенсу існування (гедонізм).

“У своє життя я вклав увесь мій геній, у свої твори я вклав тільки талант”. Ці слова належать Оскарові Уайльду – видатному англійському прозаїку, драматургу, поету, естету кінця XIX століття.

3. Словникова робота

Аморалізм – заперечення моралі, відмова від принципів совісті, честі, справедливості. Гедонізм – ідеалістичний напрям в етиці, за яким задоволення, насолода є найвищим благом, метою життя. Естетика – наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві. Етика – наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному й особистому житті людей. Парадокс – думка, судження, що суперечить здоровому глузду (іноді тільки на перший погляд). Пуританізм – релігійно-політичний рух буржуазії в Англії та Шотландії XVI-XVП ст. за дотримання чистоти звичаїв, високої моральності. Симфонія – гармонійне поєднання множини різноманітних звуків, кольорів, тонів тощо.

4. Читання “Передмови” до роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” (із обговоренням)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Аналітичне коментування

– Прокоментуйте твердження О. Уайльда (або проведіть міні-диспут за одним із висловлювань):

– “Митець – творець прекрасного”;

– “Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані”;

– “Митець не має етичних уподобань”;

– “Будь-яке мистецтво не дає жодної користі”.

2. Бесіда

– Визначте головну думку “Передмови”. (Утвердження вічності й величі мистецтва)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати біографію митця, розуміти його естетичну програму, знати зміст роману “Портрет Доріана Грея”.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про виникнення задуму роману “Портрет Доріана Грея”, історію його написання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ОСКАР УАЙЛЬД. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ЕСТЕТИЗМ, ІМПРЕСІОНІСТИЧНІСТЬ СТИЛЮ УАЙЛЬДА – ПИСЬМЕННИКА АНГЛІЙСЬКОГО РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ – ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ