Оскар Уайльд “Портрет Доріана Грея”: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі – Англія – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О. Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; творчі здібності; аналітичне мислення; багатий словниковий запас; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: естетизм, естетика, етика, гедонізм, моральність, аморальність, імморалізм, культ, парадокс, тема, проблема.

Обладнання: портрет О. Уайльда, ілюстрації до роману “Портрет Доріана Грея”.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Які факти з життя Уайльда вам запам’яталися? Чому?

· Чому О. Уайльда називають письменником Англійського раннього модернізму? (Завдяки естетизму творчості письменника, ознакам імпресіонізму, що є в романі.)

· У яких жанрах працював О. Уайльд? (У його творчому доробку є поезії, казки, роман, драматичні твори.)

· Чим казки Уайльда відрізняються від казок інших авторів? D яку паралель ми можемо провести між казками письменника та його життям?

· Що таке Естетизм?

IІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Деяких класиків ніколи не припинять цитувати. Один із них – Оскар Уайльд. Естет, епатажний письменник, управний оповідач і майстер афоризмів, він вражав читачів і співрозмовників умінням надати думці гранично стислої, довершеної форми. А ще він опанував універсальну мову сарказму. Єдиний свій роман “Портрет Доріана Грея” Уайльд написав менш ніж за 3 тижні. Цей твір екранізували понад 25 разів. Цікаво, що жодну з вад Доріана Грея чітко в романі не названо, крім його зловживання опіумом. Сам Уайльд говорив, що кожен бачить у його героєві власні гріхи й пороки. Сьогодні в психології відома хвороба “синдром Доріана Грея” – культ молодості, страх фізичного старіння. Тож цілком закономірним є питання: чому невеликий за обсягом роман залишив настільки вагомий слід у пам’яті тих, хто його прочитав? Розгляньмо це докладніше.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

Естетизм – суб’єктивно-ідеалістичний підхід до мистецтва, що грунтується на теорії “мистецтво для мистецтва” й протиставляє його дійсності, заперечує ідейність та соціальну спрямованість мистецтва; утеча від буденного існування у царину Прекрасного.

Естетика – філософська наука про красу.

Етика – філософська наука про мораль.

Моральність – вид суспільних відносин, спрямованих на ствердження самоцінності особистості, рівності всіх людей. Моральність регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного життя – у праці, побуті, політиці, науці, сімейних та особистих стосунках.

Аморальність – дії, що суперечать загальноприйнятим у суспільстві нормам поведінки.

Імморалізм – цілковита відсутність будь-якої моральної оцінки певного явища.

Культ – релігійне вшанування якихось предметів або надприродної істоти; обрядовий бік релігії; надмірне звеличення чогось або когось.

Парадокс (у перекладі з грец.- Несподіваний, такий, що суперечить здоровому глузду) – думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами.

2. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Роман “Портрет Доріана Грея” мав реальне підгрунтя. Оскар Уайльд приятелював із художником на ім’я Безіл Ворд. Зустрівши одного разу в його майстерні надзвичайно вродливого натурника, Уайльд вигукнув: “Який жаль, що і йому не минути старості зі всією її потворністю!”. На це Безіл відповів, що готовий малювати щороку портрет, щоб закони природи – старіння людини – відбивалися на портреті, а не на зовнішності красеня-натурника.

О. Уайльд написав “Портрет Доріана Грея” на замовлення одного американського журналу, причому за рекордно стислий термін – дещо більше, ніж за 2 тижні, тому що уклав парі: він здатен створити роман саме в такий проміжок часу. У липні 1890 р. роман вийшов друком в американському журналі Lippincott’s Monthly Magazine.

Журнальна публікація “Портрета Доріана Грея” мала широкий резонанс, і письменник вирішив оприлюднити твір окремим виданням, доопрацювавши деякі глави, аби зробити роман “вагомішим”, тобто більшим за обсягом, адже в тогочасній англійській літературі склалися певні традиції щодо жанру роману. Саме для окремого видання О. Уайльд написав і відому “Передмову”, що містить 25 афоризмів, у яких у парадоксальній формі викладено естетичну теорію автора. У квітні 1891 р., набувши нового вигляду, роман вийшов друком окремою книжкою.

3. Аналіз тексту літературного твору (запис до зошитів)

· Колективно складіть анкету роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Очікувана відповідь

Анкета роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”

Видання:

Уперше вийшов друком 20 червня 1890 р. у журналі Lippincott’s Monthly Magazine. Другу редакцію, у якій автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи, читачі побачили окремою книжкою у квітні 1891 р.

Літературний рід:

Епос.

Жанр:

Інтелектуальний роман.

Літературний напрям:

Синтез романтизму, реалізму, імпресіонізму, естетизму.

Тема:

Мистецтво та краса (історія життя і смерті молодого красеня Доріана Грея).

Ідея:

Врода й мораль не мають нічого спільного; велич справжнього мистецтва.

Композиція роману:

Роман містить передмову (25 афоризмів) та 20 розділів.

Експозиція:

У майстерні художника Безіла Голворда триває робота над портретом Доріана Грея.

Зав’язка:

Фатальне бажання Доріана Грея.

Розвиток подій:

Кохання та самогубство Сібіл Вейн → портрет – дзеркало душі Грея → утілення ідей гедонізму лорда Генрі у житті Доріана Грея → убивство Безіла → смерть Джеймса Вейна → лицемірство Доріана щодо Гетті Мертон.

Кульмінація:

Замах на портрет.

Розв’язка:

Смерть Доріана Грея.

Головні герої:

Натурник Доріан Грей, художник Безіл Голворд, лорд Генрі Воттон, кохана Доріана Сібіл Вейн, її матір та брат Джеймс, хімік Алан Кемпбел.

Проблематика:

■ мистецтво та мораль;

■ співвідношення внутрішньої краси та зовнішньої вроди;

■ зв’язок між життям та мистецтвом.

Провідні ознаки:

■ інтелектуалізм;

■ естетизм;

■ парадокс.

· Колективно складіть сюжетний ланцюжок подій роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. (Художник Безіл пише портрет прекрасного юнака Доріана Грея і розмовляє зі своїм другом лордом Генрі. Незабаром приходить і сам натурник, краса якого зачаровує Безіла й лорда Генрі → портрет закінчено, і Доріан мріє вголос: “Якби портрет мінявся, а я міг завжди залишатися таким як є!”; Безіл дарує йому портрет → Доріан поринає у світське життя (під упливом лорда Генрі) і закохується в акторку Сібіл Вейн → закохавшись у Доріана, Сібіл уже не може так гарно грати, але Доріан кохав не її, а зіграних нею героїнь → дівчина скоює самогубство, а на портреті Доріана з’являється зморшка → наступні 12 років Доріан шукає розради як у мистецтві, так і в притонах → Безіл намагається напоумити Доріана, той показує йому портрет, а потім убиває художника → шантажуючи хіміка Кемпбела (свого колишнього супутника в гульбищах), Доріан позбавляється тіла Безіла → шлях насолоди, розпусти й деградації, уплив Доріана на інших людей → смерть Алана Кемпбела → смерть Джеймса Вейна → спроба розпочати все знову й одружитися з Гетті Мертон → одного разу вночі Доріан кинувся на портрет із ножем. Слуги, які прибігли на його крик, побачили мертве тіло потворного стариганя, а портрет набув своєї первозданної краси.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Як ви розумієте вислів О. Уайльда: “Книжки, які світ називає аморальними, – це книжки, які демонструють світу його ганьбу”?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “У творчості О. Уайльда мене вразило…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: знати зміст роману О. Уайльда, особливу увагу приділити тезам передмови, визначити ознаки естетизму в образах роману.

Для охочих: переглянути екранізацію “Доріан Грей” (2009, Велика Британія, реж. О. Паркер).

K”>1 Під час вивчення творчості О. Уайльда бажано щоуроку демонструвати учням різні портрети митця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Оскар Уайльд “Портрет Доріана Грея”: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі – Англія – РОМАН ХІХ СТ