ОСІНЬ – Володимир СОСЮРА (1898-1965) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

Осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом

Синьоока осінь їде навмання.

В’яне все навколо, де пройдуть копита,

Золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита,

І берізка гола мерзне під вікном.

Діалог із текстом

1. Який настрій ліричного героя і чим саме він зумовлений у цій поезії?

2. Доведіть, що замилування осінню у вірші подано дуже тонко.

3. Поясніть, як ви розумієте рядки: “В’яне все довкола, де пройдуть копита, / золоті копита чорного коня”.

4. Який зміст вкладає поет у два перші й два останні рядки своєї поезії?

5. Доведіть, що у вірші відтворено динамічну, а не статичну (нерухому) картину. Якими засобами це досягається?

6. Чи можна образи осені та її чорного коня вважати алегоричними? Чому?

7. Наведіть свої аргументи на користь того, що осінь-вершниця – персоніфікований образ.

8. Доведіть, що цей вірш читачі сприймають у синьо-золотій гамі. Завдяки яким художнім засобам цього досягає поет? Яку роль відіграють чорний і золотий кольори?

Персоніфікація – це олюднення природи, своєрідний залишок у людській свідомості анімалістичних уявлень, які були властиві нашим далеким предкам – язичникам, оскільки природу вони сприймали як велику кількість різноманітних божеств і уявляли їх у людських іпостасях. Між персоніфікацією і метафорою є певні “точки дотику”, але якщо звичайна метафора олюднює лише якісь окремі дії природних явищ (вітер свище, грім свариться, плакуча верба журиться, сонце сміється, небо плаче), то персоніфікація у вигляді людських постатей, характерів і вчиків пропонує читачам сприймати пори року, природні стихії.

Діалоги текстів

1. Дівчиною на коні В. Сосюра змалював не тільки осінь, а й зиму:

Десь там осінь за горами

І, немов громи,

Б’є об землю копитами

Білий кінь зими.

Чому в цих персоніфікованих пір року коні різної масті?

2. Чи вдалою є колористика віршів В. Сосюри “Осінь” і “Зима”? Чому ви так вважаєте? Підтвердіть свої висновки яскравими художніми засобами цих поезій.

3. Наведіть приклади змалювання природи зарубіжними поетами. Як ви вважаєте, що частіше використовують автори: метафори чи персоніфікацію? Чому?

4. З “Літературознавчого словничка” випишіть значення термінів “громадянська лірика”, “інтимна лірика”, “пейзажна лірика”, “медитативна лірика”, “філософська лірика” й доберіть зразки відповідних поезій (на ваш вибір) із творчого ужинку Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимира Сосюри.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ОСІНЬ – Володимир СОСЮРА (1898-1965) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ