ОСІНЬ – ВОЛОДИМИР СОСЮРА (1898-1965) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

Осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом

Синьоока осінь їде навмання.

В’яне все навколо, де пройдуть копита,

Золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита,

І берізка біла мерзне під вікном.

Д. Ласка. Волошки. 2013р.

Теорія літератури

ІНТИМНА Й ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА

Спробуйте спочатку самостійно сформулювати визначення пейзажної й інтимної лірики, а потім звірте їх із поданими нижче правилами.

Пейзажна лірика – твори, у яких настрій ліричного героя суголосний із настроєм природи, переживання й відчуття виникають від споглядання природи (“Осінь” В. Сосюри);

Інтимна лірика – твори, у яких настрій ліричного героя зумовлюється гамою душевних відчуттів, поривань, що виникають від прекрасного почуття кохання (“Васильки” В. Сосюри).

Часто художні твори поєднують у собі різні види лірики. Наприклад, у вірші “Васильки”, який є зразком інтимної лірики, наявні й елементи пейзажу: “Гак же буде поле, як тепер, синіти, і хмарки летіти в невідомий час…” У таких випадках кажуть: інтимна лірика з елементами пейзажної.

1. У першій строфі вірша “Васильки” наявний художній засіб

А епітет

Б гіпербола

В персоніфікація

Г художній паралелізм

2. Установіть відповідність.

Назва твору В. Сосюри

Уривок

1 “Осінь”

2 “Васильки”

3 “Любіть Україну!”

А Также буде поле, як тепер, синіти,

І хмарки летіти в невідомий час….

Б Не поет, хто забуває

Про страшні народні рани….

В Без неї – ніщо ми, як порох і дим,

Розвіяний в полі вітрами….

Г Скрізь якась покора в тишині розлита,

І берізка біла мерзне під вікном.

3. Установіть відповідність.

Назва твору В. Сосюри

Художній образ

1 “Осінь”

2 “Васильки”

3 “Любіть Україну!”

А рідні очі

Б баский кінь

В кров ворожа

Г пурпурові хмари

4. Доведіть, що вірш “Васильки” є зразком інтимної лірики.

5. Елементи якого виду лірики також властиві поезії “Васильки”? Проілюструйте свою думку уривком із цього твору.

6. Чи перегукується вірш “Васильки” з легендою про волошку? Чим саме?

7. Що навчає цінувати вірш “Васильки”?

8. Які слова у вірші “Осінь” навіюють сумний настрій?

9. Випишіть усі епітети з вірша “Осінь”. Які з них вам найбільше сподобалися? Чим саме?

10. Знайдіть приклади персоніфікації у вірші “Осінь”. Яку роль вони відіграють у цьому творі?

11. Повністю чи частково відповідає пейзаж, зображений на картині Ю. Клапоуха “Осінь”, тому, який створив у своїй однойменній

Поезії В. Сосюра? Якщо ні, то які, на вашу думку, є відмінності?

12. Якби вам довелося покласти на музику слова вірша “Васильки”, то якою б вона була за настроєм, темпом? Які музичні інструменти довелося б використати?

Ю. Клапоух. Осінь. 2008р.

1. Підготуйтеся до виразного читання віршів “Васильки” й “Осінь” В Сосюри.

2. Намалюйте ілюстрацію до одного з вивчених віршів В. Сосюри (за бажанням).
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ОСІНЬ – ВОЛОДИМИР СОСЮРА (1898-1965) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ – Підручник – Українська література 8 клас – О. М. Авраменко – Грамота 2016 рік