Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури у 5 класі 11-річної школи. ІІ семестр

З/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Світ фантазії, мудрості (продовження)

33

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Віршована загадка “Химерний, маленький”

34

Л. Глібов. Акровірші “Що за птиця?”, “Хто вона?”, “Хто розмовляє?”, “Хто сестра і брат?”

Теорія літератури: акровірш, порівняння

35

Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. “Повість минулих літ” – найдавніший літопис нашого народу. Розповідь про легендарного Нестора Літописця.

“Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь”, “Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава”.

Теорія літератури: літопис

36

Літописні оповіді. “Володимир вибирає віру”. “Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам”. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, сміливість, рішучість, вірність тощо. Значення літописання для нащадків

37

Олександр Олесь. Коротка розповідь про письменника. “Ярослав Мудрий” (із книги “Княжа Україна”). Заповіт Ярослава Мудрого, його актуальність сьогодні

38

Олександр Олесь “Ярослав Мудрий” (із книги “Княжа Україна”). Поетична розповідь про минуле нашого народу, князя Ярослава Мудрого, його мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Робота з текстом.

Поезії “Заспів”, “Україна в старовину”, “Похід на Царгород”. Виразне читання, аналіз

39

Олександр Олесь “Микита Кожум’яка”. Драматичний твір на тему народної казки. Теорія літератури: драматичний твір і його побудова, гіпербола

40

Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Олександр Олесь. “Микита Кожум’яка – наш нащадок і наш герой”. Невеликий письмовий твір-казка

Урок розвитку комунікативних умінь № 4

41

Зірка Мензатюк. Історія рідної країни у пригодницькій повісті “Таємниця козацької шаблі”. Аналіз повісті. Фантастичне і реальне в ній. Робота з текстом.

Теорія літератури: епічний твір

42

“Таємниця козацької шаблі”. Твір про справжні життєві цінності. Стосунки між дорослими й дітьми. Робота з текстом

43

Контрольна робота № 3 за темою “Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. Творчість Л. Глібова, Олександра Олеся, З. Мензатюк”. Тестові завдання

Контрольна робота № 3 (тестові завдання)

Рідна Україна. Світ природи

44

Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе…”. Краса навколишнього світу природи в поезіях Т. Шевченка.

Теорія літератури: персоніфікація, ліричний твір

Вивчити

Поезію

Напам’ять

45

Т. Шевченко. “Садок вишневий коло хати” – перлина пейзажної лірики. Картини довколишнього світу природи в поезії. Поетичні засоби мови

Вивчити

Поезію

Напам’ять

46

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка “В бур’янах”)

47

Павло Тичина. Про поета. “Не бував ти у наших краях!”. Майстерне відтворення краси природи, вираження патріотичних почуттів засобами художнього слова

48

П. Тичина “Гаї шумлять”, “Блакить мою душу обвіяла”. Любов до рідної землі. Мелодійність віршів П. Тичини.

Теорія літератури: метафора

Вивчити поезію напам’ять одну поезію (на вибір)

49

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва (за оповіданням “Лось”)

50

51

Гармонія людини з природою в оповіданні Є. Гуцала “Лось”. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Теорія літератури: оповідання

52

Урок позакласного читання № 3. Є. Гуцало “Сім’я дикої качки”

Урок поза – класного читання № 3

53

Контрольна робота № 4 за темою “Рідна Україна. Світ природи. Творчість Т. Шевченка, С. Васильченка, П. Тичини, Є. Гуцала”. Письмовий твір “Мій улюблений літературний герой”

Контрольна робота № 4 (письмовий твір)

Рідна Україна. Світ природи (продовження)

54

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати цю красу засобами поетичної мови. Аналіз поезії “Дощ”

55

М. Рильський. “Осінь-маляр із палітрою…”. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

Вивчити поезію напам’ять одну поезію (на вибір)

56

Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Художній етюд про природу (письмово)

Урок розвитку комунікативних умінь № 5 (етюд, письмово)

57

Виразне читання № 2 Конкурс-читання поезій П. Тичини, М. Рильського

Урок

Виразного читання № 2

58

Григір Тютюнник – молодший з двох українських письменників-братів. Оповідання “Дивак”

59

Гр. Тютюнник “Дивак”. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини. Точність і лаконізм описів природи

60

Гр. Тютюнник “Дивак”. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Образ Олеся

61

Урок позакласного читання № 4. Олена Пчілка “Сосонка”. В. Шевчук “Панна квітів” (на вибір)

Урок позакласного читання № 4

62

Микола Вінграновський. Розповідь про письменника. Повість “Сіроманець” – захоплива і драматична історія про хлопчика і вовка як приклад гармонії людини і природи

63

64

М. Вінграновський “Сіроманець”. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

Теорія літератури: ліричний герой

65

Література рідного краю № 3. Рідна Україна і світ природи. Образ природи рідного краю у творах письменників Одещини для дітей

Урок літератури рідного краю № 3

66

Література рідного краю № 4. Історичне минуле нашого народу у творах поетів Одещини. В’ячеслав Друзяка “Українці”, “Козаки, де ваша сила”. Н. Мовчан-Карпусь “Обніму я поглядом минуле”

Урок літератури рідного краю № 4

67

Контрольна робота № 5 за темою “Рідна Україна. Світ природи” (творчість М. Рильського, Г. Тютюнника, М. Вінграновського; твори позакласного читання № 4, уроки літератури рідного краю №№ 3, 4). Розгорнуті відповіді на запитання (або тестові завдання)

Контрольна робота № 5

68

69

Повторення та узагальнення матеріалу за ІІ семестр, за рік

70

Урок-підсумок. Семестрове та річне оцінювання
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури у 5 класі 11-річної школи. ІІ семестр