Органічні кислоти

До складу молекул органічних кислот входить карбоксильна група (- СООН-). Кислотами їх називають тому, що в процесі електролітичної дисоціації від їх молекул відщеплюється іон водню.
Як правило, органічні кислоти є слабкими кислотами, т. Е. Погано дисоціюють у воді. У загальному вигляді формула органічної кислоти виглядає як R – COOH, де R – радикал (якась органічна група з вільною валентної зв’язком). Таким радикалом може бути метил (оцтова кислота), довші вуглеводневі алкіл або складні органічні сполуки. В одній з кислот, що носить назву мурашиної, замість органічного радикала до карбоксильної групі приєднаний атом водню. Таким чином, її формула – НСООН (рис. 139).

Серед органічних кислот особливу роль відіграють амінокислоти, з яких будуються білки – основа існування всіх живих організмів. Амінокислоти мають в складі своєї молекули крім карбоксильної ще й аміногрупу (-NH2). Трохи пізніше ми розглянемо, як утворюються білкові молекули.
Перевірте свої знання
1. Як називаються сполуки, до складу яких входить тільки вуглець і водень?
2. Що таке алкіл?
3. Яка група входить до складу органічних кислот?
4. Які сполуки називають ізомерами?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Органічні кислоти